Author name: admin

วิธีการไหว้ตี่จู่เอี๊ยะ ต้องเตรียมของไหว้อย่างไร

“ตี่จู่เอี้ยะ” เทพที่คอยปกป้องคุ้มครองคนในครอบครัว วันเกิด ตี่จู่เอี๊ยะ ตรงกับ วันที่ 2 เดือน 2 ตามปฏิทินจันทรคติจีนของทุกปี ชาวจีนมีความเชื่อแต่โบราณว่า ทุกบ้านจะมีเทพสถิตอยู่ด้วยกัน 5 องค์ (五祀) คือเทพประตูหรือหมึ่งซิ้ง (門神) เทพห้องน้ำ (廁神) เทพเตาไฟ (灶君) เทพบ่อน้ำ (伊上) และเทพแห่งผืนดินหรือตี่จู่เอี๊ยะ (地主爺) เทพที่สถิตอยู่ห้องโถงกลาง ผู้คอยดูแลและปกปักรักษาคนในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข ในอดีต เทพแห่งผืนดิน หรือ “ถู่ตี้กง” (土地公) เป็นเพียงศาลหลักเมืองหรือศาลเจ้าป่าเจ้าเขา เทพประจำชุมชนที่ดูแลคนในหมู่บ้านหรือเมืองๆ หนึ่งเท่านั้น เมื่อชาวจีนมีการโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างแดน บ้านที่อาศัยอยู่ก็ไม่ใช่บ้านเกิดของตน จึงนำความเชื่อเรื่อง “ถู่ตี้กง” มาไว้ในบ้านและเรียกชื่อแทนว่า “ตี่จู่เอี้ยะ” โดยหวังให้เป็นเทพที่คอยปกป้องคุ้มครองคนในครอบครัว และเป็นการแสดงความเคารพต่อแผ่นดินที่ตนมาพึ่งพาอาศัยอยู่ กลายเป็นธะรมเนียมการตั้งตี่จู่เอี๊ยะไว้ในบ้านสืบต่อมา กล่าวไว้ว่าตี่จู่เอี๊ยะนั้นเป็นเทพเจ้าที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด มีความผูกพันกับวิถีชีวิตและจิตใจของคนจีนอย่างแน่นแฟ้น เพราะไม่ว่าจะทำสิ่งใด คิดสิ่งไหน ใครในบ้านย้ายเข้าย้ายออก รวมถึงในเทศกาลสำคัญต่างๆ คนจีนจะนิยมจุดธูปบอกกล่าวตี่จู่เอี๊ยะซึ่งเปรียบเสมือนผู้ใหญ่คนสำคัญในครอบครัวเสมอ การตั้งตี่จู่เอี๊ยะนั้นเป็นการตั้งอยู่กับพื้นดินเท่านั้นโดยนิยมให้หันหน้าออกจากประตูหน้าบ้าน– ห้ามตั้งหันหน้าเข้าสู่ตัวบ้าน– ห้ามตั้งใต้บันได,ใต้คานบ้าน– ห้ามตั้งติดกับห้องน้ำหรือตั้งหลังบ้าน …

วิธีการไหว้ตี่จู่เอี๊ยะ ต้องเตรียมของไหว้อย่างไร Read More »

เทพเจ้ากวนอูทั้ง 7 ปาง และความหมาย

24 เดือน 6 ตามปฏิทินจีน เป็นวันคล้ายวันเกิดของเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้ากวนอู (關羽) เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ซึ่งกวนอูเป็นบุคคลจริงในประวัติศาสตร์จีนที่มีชีวิตช่วงยุคสามก๊ก ที่เรารู้จักกันดีในฐานะยอดขุนพลแห่งจ๊กก๊ก หนึ่งในพี่น้องร่วมสาบานกับเล่าปี่และเตียวหุย กวนอูเป็นบุคคลที่มีความจงรักภักดี กตัญญู และยึดมั่นในสัจจะจนได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ท่านได้รับการยกย่องอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติของวิญญูชนครบทั้ง 5 ประการ ได้แก่ เมตตาธรรม คุณธรรม จรรยามารยาท ปัญญา และสัจจะ ชาวจีนเชื่อว่าการกราบไหว้บูชาเทพเจ้ากวนอูจะช่วยส่งเสริมดวงด้านการงาน การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง บริวารหนุนนำ และมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ เทพเจ้ากวนอู ได้รับความเคารพความศรัทธาเป็นอย่างมากในหมู่ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน มักปรากฏในรูปลักษณ์ของแม่ทัพผู้องอาจสง่างาม ใบหน้าสีแดงดั่งผลพุทราสุก พร้อมอาวุธคู่กายอย่างง้าวมังกรเขียว (青龍偃月刀) ในทางลัทธิเต๋ายกย่องกวนอูเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และในทางพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานยกย่องกวนอูเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง เรียกว่า พระสังฆารามโพธิสัตว์ หรือเจียหลานผู่ซ่า (伽藍菩薩) ด้วยเหตุนี้จึงมีศาลเจ้ากวนอูแพร่หลายในไต้หวัน ฮ่องกง และชุมชนชาวจีนทั่วทุกมุมโลก ความหมายของเทพเจ้ากวนอูในแต่ละปาง เทพเจ้ากวนอูปางห้ามศึกลักษณะยืน สายตาจ้องเขม็งมองไปเบื้องหน้า มือขวาถือง้าวมังกรเขียว ท่วงท่าองอาจสง่างามพร้อมออกศึก เหมาะสำหรับบูชาตามอาคารบ้านเรือนหรือสำนักงาน โดยวางหันออกด้านนอก แต่จะไม่ตั้งตรงกับประตูทางเข้า เชื่อว่าบารมีของท่านสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายต่างๆ ได้ เทพเจ้ากวนอูปางสั่งการมีลักษณะยืนตรง มือขวาถือง้าวมังกรเขียวไว้ข้างกาย อีกมือวางสองนิ้วในลักษณะกำลังบัญชาการศึก …

เทพเจ้ากวนอูทั้ง 7 ปาง และความหมาย Read More »

ทิศไหว้เทพเจ้า “ไฉ่สิ่งเอี๊ยะ” ปี 2567 เสริมความร่ำรวย

ขอพรเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง “ไฉ่สิ่งเอี๊ยะ” เวลาไหนดี “ไฉ่สิ่งเอี๊ยะ” เทพเจ้าแห่งทรัพย์สินที่ได้รับการเคารพนับถือมากที่สุด เชื่อว่าท่านเป็นเทพที่ประทานความร่ำรวยและโชคลาภมาให้ ผู้คนจึงนิยมกราบไหว้ในวันแรกของวันตรุษจีน เพื่อขอพรให้กิจการของตนเจริญรุ่งเรือง และมั่งคั่งร่ำรวยตลอดทั้งปี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการนับถือว่าเป็น ‘ไฉ่สิ่งเอี๊ยะ’ นั้นมีหลายองค์ตามความเชื่อของผู้คนแต่ละท้องถิ่น ดังนั้น ‘ไฉ่สิ่งเอี๊ยะ’ อาจเป็นเทพเจ้า เซียน หรือบุคคลในประวัติศาสตร์ เช่น  เจ้ากงหมิง (趙公明) ผู้นำคณะเทพแห่งโชคลาภทั้งห้า (五路財神) กวนอู (關羽) เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์  ปี่กัน (比干) ขุนนางเทพผู้ยึดถือความถูกต้อง ฯลฯ คนจีนเชื่อว่าการกราบไหว้ขอพรจากไฉ่สิ่งเอี๊ยะ จะทำให้กิจการเจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จ และนำมาซึ่งโชคลาภเงินทอง นอกจากนี้เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ยะ ยังช่วยดลบันดาลให้ผู้ที่บูชามีโชคลาภเข้ามาในชีวิต ตลอดจนเสริมดวงในด้านความโชคดีต่างๆ โดยต้องหันหน้าไปตามทิศของดวงดาวไฉ่สิ่ง ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี โดยในปี 2567 นี้เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ยจะเสด็จลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เวลา. 01.00 – 02.59 น. สิ่งของที่ใช้ไหว้ได้แก่: ไต่กิก (ส้ม) 1 จาน, อี้ …

ทิศไหว้เทพเจ้า “ไฉ่สิ่งเอี๊ยะ” ปี 2567 เสริมความร่ำรวย Read More »

วันพืชมงคล – คำพยากรณ์การเกษตรปีมะโรง

รูปชาวนาจูงวัวในหน้าแรกของปฏิทินและตำราน่ำเอี๊ยง วันพืชมงคลปี 2567 นี้ ตรงกับ วันที่ 10 พฤษภาคม 2568 ที่มาประเทศในแถบเอเชียมีวัฒนธรรมการทาน “ข้าว” เป็นอาหารหลัก จึงให้ความสำคัญกับการทำนาเป็นอย่างมาก เราสามารถพบเห็นประเพณีการแรกนาขวัญได้ในหลายประเทศ เช่น ไทย จีน เมียนมาร์ เวียดนาม ซึ่งถือเป็นประเพณีศักดิ์สิทธ์เคียงคู่เกษตรกร เพื่อสร้างความสิริมงคลและเสริมขวัญกำลังใจให้เกษตรกรว่าการทำนาจะได้ผลผลิตดีและอุดมสมบูรณ์ก่อนเริ่มทำการเพาะปลูก พิธีแรกนาขวัญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระราชพิธีสิบสองเดือน” ว่า “การแรกนาที่ต้องเปนธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดิน เป็นธรรมเนียมมีมาแต่โบราณ เช่นในเมืองจีน สี่พันปีล่วงมาแล้ว พระเจ้าแผ่นดินก็ลงทรงไถนาเองเป็นคราวแรก พระมเหษีเลี้ยงตัวไหม ส่วนจดหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ ที่มีปรากฎอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเปนนิจไม่มีเวลาเว้นว่าง ด้วยการซึ่งผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร ชักนำให้มีใจหมั่นในการที่จะทำนา…” พระเจ้าแผ่นดินจีนที่ทรงกล่าวถึงคือหวงตี้ (黃帝) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ริเริ่มอารยธรรมจีน ส่วนพระมเหสีคือเหลยจู่ (嫘祖) ผู้คิดค้นการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและสอนให้ราษฎรทำเครื่องนุ่งห่ม คตินี้ถูกสืบต่อมาถึงยุคหลังเกิดเป็นพิธีไถนาก่อนการเพาะปลูกช่วงฤดูใบไม้ผลิของจีนที่เรียกว่า ชินเกิงจี๋เถียน (耤田親耕) เพื่อเป็นสัญญาณว่า ถึงฤดูกาลแห่งการทำนาแล้ว โดยฮ่องเต้จะประคองคันไถเทียมวัวหรือควายไถพรวนดินและโปรยหว่านเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกร โดยมีขุนนางเป็นผู้ติดตามในการประกอบพิธี นับเป็นการแสดงให้เห็นว่าฮ่องเต้ทรงให้ความสำคัญกับการเกษตรอันเป็นรากฐานความมั่นคงด้านอาหารของแผ่นดิน พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญพิธีแรกนาขวัญนับเป็นประเพณีร่วมในหลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เช่น ประเทศเวียดนาม ในทุกๆ …

วันพืชมงคล – คำพยากรณ์การเกษตรปีมะโรง Read More »

ขั้นตอน การเตรียมตัว พิธีการและ การดูฤกษ์แต่งงาน

ก่อนแต่งงาน ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง? การแต่งงานถือเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตของคู่บ่าวสาวที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน แบ่งปันทุกข์สุข และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทั้งคู่เติบโตไปด้วยกัน ดังนั้นก่อนการแต่งงานจึงต้องมีการเตรียมพร้อมหลายอย่าง ตั้งแต่การฤกษ์มงคล ฤกษ์แต่งงาน เพื่อให้วันแต่งงานเป็นวันที่สมบูรณ์พร้อมที่สุด จะมีพิธีสำคัญอะไรบ้างนั้น น่ำเอี๊ยงมีคำตอบ เทียบดวงสมพงษ์ ดวงคู่ส่งเสริมกันและกัน เลือกฤกษ์แต่งงานดีๆ เริ่มต้นก้าวแรกด้วยความมงคล ชีวิตรุ่งเรืองราบรื่นตลอดกาล ตัดชุดหรือลองชุดเจ้าสาวที่จะใช้ในพิธีแต่งงานตามฤกษ์แต่งงาน (สามารถปรับแก้ชุดก่อนหรือหลังฤกษ์ตัดชุดได้เท่าที่ต้องการแต่ต้องลองชุดตามฤกษ์มงคล) ทำพิธีปูเตียงตามฤกษ์ โดยให้พ่อแม่เจ้าบ่าวหรือผู้ใหญ่ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมคือ มีคู่ชีวิตที่รักใคร่กัน มั่งคั่งร่ำรวย มีบุตรหลานมากมาย เป็นผู้ทำพิธีเพื่อเป็นการอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขต่อจากนี้ ชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ตามฤกษ์สระผมเจ้าสาว โดยให้เจ้าสาวอาบน้ำสระผมตามปกติ แล้วสระผมด้วยน้ำผสมใบทับทิม ใบกุหลาบหรือกลีบกุหลาบ และใบเซียนเช่า เพื่อชะล้างความอัปมงคลให้เจ้าสาวเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าพิธีแต่งงาน ​ข้อควรระวัง : คู่บ่าวสาวควรงดไปร่วมงานมงคลและงานอวมงคลก่อนแต่งงานอย่างน้อย 12 วันหรือ 49 วัน นอกจากขั้นตอนการเตรียมตัวในเบื้องต้นแล้ว การแต่งงานยังมีพีธีอื่นๆ ที่สำคัญเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โหราศาสตร์น่ำเอี๊ยงจะพาไปทำความรู้จักกับ พิธีแต่งงานตามธรรมเนียมจีนดั้งเดิมฉบับเข้าใจง่ายขึ้นชื่อเรื่องการแต่งงานตามธรรมเนียมจีนแล้ว หลายคนอาจรู้สึกว่ามีพิธีรีตองมากมาย ฤกษ์แต่งงานต้องเป็นฤกษ์ที่ดีที่สุด ข้าวของเครื่องใช้ ขันหมากเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องมีความหมายดีๆ อวยพรให้คู่บ่าวสาวมีบุตรเร็วๆ มีความรักหวานชื่นตลอดไป ฟังแล้วดูยุ่งยากไม่น้อย แต่ใจเย็นๆ กันก่อน ความจริงแล้วไม่ยากอย่างที่คิด วันนี้น่ำเอี๊ยงจะพามาทำความรู้จักลำดับขั้นตอนในพิธีแต่งงานแบบจีนกัน สำหรับการแต่งงานแบบจีนนั้น พิธีสำคัญหลักๆ …

ขั้นตอน การเตรียมตัว พิธีการและ การดูฤกษ์แต่งงาน Read More »

“ใบมงคลที่ประกอบฤกษ์แต่งงาน” ที่ได้จากการใช้บริการน่ำเอี๊ยงคืออะไร? นำไปใช้ทำอะไร พิเศษยังไง?

  รู้หรือไม่ ? ว่าการมาดูฤกษ์แต่งงานกับน่ำเอี๊ยงคุณจะไม่ได้รับเพียงฤกษ์มงคลกลับไปเท่านั้น แต่ยังได้รับใบมงคลกลับไปอีก 3 ใบสำหรับใช้ติดหัวเตียง ประตูห้องหอ และประตูเรือนหอหรือคอนโดที่คู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตด้วยกันหลังแต่งงาน จะเริ่มติดในวันส่งตัวเจ้าสาว โดยจะติดไว้นาน 4 เดือน หรือจนกว่าจะหลุดออกไปเอง เพื่อความสิริมงคลของคู่บ่าวสาว           ใบแรกจะมีอักษร 安床大吉 หรืออังชึ้งไต่กิก (สำเนียงแต้จิ๋ว) แปลว่า ฤกษ์มงคลจัดเตียง ใช้ติดในขอบเขตตรงบริเวณพื้นที่หัวเตียงของคู่บ่าวสาวในห้องหอหรือไม่ก็บริเวณผนังกำแพงเหนือหัวเตียงนอน เสมือนคำอวยพรให้คู่บ่าวสาวครองรักกันยืนยาว เพราะคนจีนเชื่อว่าการจัดเตียงก่อนส่งตัวบ่าวสาวเข้าห้องหอจะช่วยให้ทั้งสองเป็นคู่สามีภรรยาที่รักใคร่กลมเกลียวจนมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมือง ส่วนอีก 2 ใบที่มีอักษรจีนเหมือนกันจะใช้ติดที่ประตูทางเข้าเรือนหอและประตูห้องหอ ตัวอักษรจีนเขียนว่า 麒麟到此 หรือขี่ลิ้งเก๊าชื่อ (สำเนียงแต้จิ๋ว) แปลว่า กิเลนมาเยือน ตามความเชื่อคนจีนกิเลน 麒麟 หรือขี่ลิ้ง (สำเนียงแต้จิ๋ว) เป็นสัตว์มงคล ถ้าสตรีใดฝันเห็นกิเลนแสดงว่าผู้มีบุญญาธิการจะมาเกิดในตระกูล บุตรที่คลอดออกมาจะเป็นผู้มีบุญวาสนาสูง การติดใบมงคลไว้หน้าประตูเรือนหอและประตูห้องหอจึงเป็นการเสมือนการเชิญกิเลนให้มาเยือนถึงหน้าประตูบ้านเพื่อประทานบุตรที่มีวาสนาให้แก่วงศ์ตระกูล ขอย้ำว่าถ้าทำพิธีส่งตัวกันที่โรงแรมแนะนำว่าให้กลับมาติดใบมงคลทั้ง 3 ใบนี้ที่บ้านหรือคอนโดที่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตด้วยกัน และเมื่อได้รับใบมงคลทั้ง 3 ใบ จากน่ำเอี๊ยงแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะสับสนว่าใบไหนใช้ทำอะไร เพราะเรามีรายละเอียดเป็นภาษาไทยบอกไว้ชัดเจน ตัดกังวลว่าจะติดผิดไปได้เลย

ไขข้อข้องใจ ?ทำไมต้องมีฤกษ์อาบน้ำสระผมเจ้าสาว

รู้หรือไม่ว่าตามขนบธรรมเนียมจีนก่อนจะถึงวันแต่งงานเจ้าสาวจะต้องทำพิธี “อาบน้ำสระผม” ซึ่งต่างจากการอาบน้ำสระผมแบบที่เราคุ้นเคยทั่วไป เพราะต้องใช้ของมงคลและดูฤกษ์ยามประกอบการทำพิธีด้วย สำนักโหราศาตร์น่ำเอี๊ยงจะพาทุกท่านทำความรู้จักกับธรรมเนียมนี้กันให้มากขึ้น ว่ามีขั้นตอนอย่างไร? แล้วเขาทำไปทำไม? แต่ก็ยังมีอีกหลายครอบครัวที่จะมีธรรมเนียมที่ต่างออกไป ขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัว โดยเริ่มจากของมงคลสิ่งแรกเลยก็คือ “พืชมงคล” พืชมงคล 3 อย่างที่ต้องมี การอาบน้ำสระผมเจ้าสาว เป็นการเตรียมตัวเจ้าสาวก่อนเข้าสู่พิธีแต่งงาน โดยจะทำในช่วง 8- 12 วัน ก่อนถึงวันแต่งงาน เพราะเชื่อกันว่าจะเป็นการชำระล้างสิ่งไม่ดี ให้ร่างกายสะอาดและบริสุทธิ์ก่อนเข้าพิธีแต่งงาน เพื่อให้เจ้าสาวถึงพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องพร้อมเข้าสู่พิธีมงคล ดังนั้นจึงต้องดูฤกษ์ยามเพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุด เชื่อว่าถ้าเจ้าสาวที่ได้อาบน้ำจากพืชมงคลทั้ง 3 นี้ร่างกายจะสะอาดปราศจากจากสิ่งไม่ดี ชาวจีนโบราณจึงห้ามไม่ให้เจ้าสาวออกจากบ้านไปไหนจนกว่าจะถึงวันแต่งงานเพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งอัปมงคลติดตัว ใครที่สนใจดูฤกษ์อาบน้ำสระผมเจ้าสาว สามารถใช้บริการดูฤกษ์แต่งงานของเราได้เลยคุณจะได้ครบทั้งฤกษ์หมั้น ฤกษ์ขันหมาก ฤกษ์อาบน้ำสระผมเจ้าสาว ฤกษ์จัดเตียง รวมไปถึงฤกษ์ตัดชุดเจ้าสาว และฤกษ์เข้าบ้านเจ้าบ่าว เรียกได้ว่าครบจบที่นี่ที่เดียว

ดูฤกษ์แต่งงานเสริมชะตาชีวิตคู่เบื้องต้นด้วยตนเอง

การดูฤกษ์แต่งงาน จะทำให้เรามีความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตคู่ของตนเอง หรืออย่างน้อยการดูฤกษ์นั้นก็ทำเพื่อความสบายใจทั้งฝั่งของว่าที่บ่าวสาว หรือฝั่งญาติผู้ใหญ่ของเรานั้นเอง โดยปกติเรามักจะไปหานักทำนายที่เชื่อถือได้ ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ หมอดู หรือนักโหราศาสตร์จีน แต่ถ้าเราไม่มีเวลามากขนาดนั้นล่ะ เราสามารถดูวันมงคลได้เองหรือไม่ น่ำเอี๊ยงมีคำตอบ  ความสำคัญของฤกษ์แต่งงาน              ฤกษ์แต่งงาน คือ วันและเวลาที่เป็นมงคล เหมาะสมที่จะจัดงานหมั้น งานแต่งงาน เป็นวันที่จะทำให้การเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ต่อจากนี้เป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้ฤกษ์มงคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น สำหรับปัจจุบันอาจไม่ได้จำเป็นในการเลือกวันหรือส่วนใหญ่จะจัดตามฤกษ์สะดวกทั้ง 2 ฝ่าย แต่สำหรับญาติผู้ใหญ่แล้ว ยังคงจำเป็นในการเลือกวันมงคลแต่งงานที่เหมาะสมกับคู่บ่าวสาวอยู่ดี ทำไมต้องดูฤกษ์แต่งงาน  ข้อ 1. ตามความเชื่อ ด้วยความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนที่ว่า การที่เราเลือกจัดงานตามวันมงคลจะช่วยเสริมให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ ครองรักกันตลอดไป ข้อ 2. เพื่อความเชื่อมั่น และไว้ใจ ในการใช้ชีวิตคู่ต่อการจากนี้ เนื่องจากก่อนแต่งงานบางคนยังอาศัยอยู่กับครอบครัวเดิม หากแต่งงานออกไปใช้ชีวิตด้วยกันแล้ว การดำเนินชีวิตต่าง ๆ ย่อมเปลี่ยนแปลงไป การดูฤกษ์มงคลแต่งงาน จะทำให้เรามั่นใจกับชีวิตคู่ครั้งนี้มากขึ้น ข้อ 3. เพื่อความสบายใจทั้งคู่ครองของตนเองและญาติผู้ใหญ่ จริงอยู่ที่ในปัจจุบันการดูฤกษ์เช่นนี้คู่รักบางส่วนอาจคิดว่าไม่จำเป็น แต่เพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่าย และไม่ได้เสียหายอะไรที่จะจัดงานตามวันที่เหมาะสม …

ดูฤกษ์แต่งงานเสริมชะตาชีวิตคู่เบื้องต้นด้วยตนเอง Read More »

ดูฤกษ์เเต่งงาน ดีอย่างไร?

ฤกษ์แต่งงานที่ดีมีไม่มาก แต่เรากล้ารับประกันว่าสามารถเลือกฤกษ์แต่งงานที่เหมาะสมที่สุดให้คุณได้ “ฤกษ์มงคลแต่งงาน สานสัมพันธ์ชีวิตคู่ กลมเกลียวชั่วกาล บุตรหลานดียิ่ง” การแต่งงานนับว่าเป็นวันที่สำคัญและเป็นมงคลที่สุดวันหนึ่งในชีวิต เป็นวันที่คู่รักตัดสินใจที่จะผูกพันกันเป็นหนึ่ง ยอมรับซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะกล่าวคำสาบานเป็นสามีภรรยาอย่างถูกต้องและครองคู่กันชั่วชีวิต การเลือกฤกษ์แต่งงานที่ดี จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการครองคู่ หากจุดเริ่มต้นในชีวิตคู่นี้เริ่มได้อย่างถูกต้อง ผลลัพธ์ในอนาคตก็จะส่งผลดีทวีคูณ สำนักโหราศาสตร์น่ำเอี๊ยง ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์จีน ด้วยประสบการณ์กว่า 80 ปี มีความเต็มใจยิ่งที่จะได้เป็นผู้เลือกสรร ฤกษ์แต่งงาน อันเป็นมงคลให้แก่ชีวิตคู่ของท่าน แม้ฤกษ์แต่งงานที่ดีมีน้อย แต่เรากล้ารับประกันว่าเราสามารถเลือกสรรวันแต่งงานที่เหมาะสมที่สุดให้กับคุณได้ ฤกษ์แต่งงานที่ดีจะเสริมดวงชะตาคู่รัก ขจัดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น ทำให้ชีวิตคู่มีความสุข ราบรื่น มั่นคง ยั่งยืนฤกษ์แต่งงานที่ดีจะลดปัญหาแรงกดดันที่จะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ฤกษ์แต่งงานที่ดีจะเพิ่มพลังบวกให้กับชีวิตคู่ในการฝ่าฟันอุปสรรคใดๆ ที่รออยู่ในอนาคตฤกษ์แต่งงานที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้ทั้งสองครอบครัวปรองดองกลมเกลียวฤกษ์แต่งงานที่ดีจะส่งเสริมชีวิตการทำงานให้ก้าวหน้ารุ่งเรือง ธุรกิจเจริญ เติบโต ผลกำไรมั่งคั่งฤกษ์แต่งงานที่ดีจะส่งผลให้ครอบครัวปรองดองรักใคร่ บุตรหลานเติบโต ท่ามกลางความรักความอบอุ่น เป็นผู้ดำรงวงศ์ตระกูลที่ดีฤกษ์แต่งงานจึงสำคัญมากเพราะเมื่อได้เลือกแล้วจะส่งผลไปตลอดชีวิตคู่ทุกคนปรารถนาให้งานแต่งงานของตน เต็มไปด้วยความสุขสันต์ราบรื่น เราก็หวัง ให้ท่านสมปรารถนา ให้โหราศาสตร์น่ำเอี๊ยง เคียงคู่ความสัมพันธ์นิรันดร์ของท่าน

ดูดวงสมพงศ์เนื้อคู่ ดีอย่างไร?

 การที่เราเลือกคู่ชีวิตเราย่อมต้องพิจารณาหลายประการ และการประคับประคองชีวิตคู่ย่อมต้องอาศัยความเข้าอกเข้าใจ ความรักของคนทั้งสองฝ่ายเป็นหลัก ในบางคู่ชีวิตรักราบรื่นสมหวัง ปราศจากอุปสรรคใดๆ แต่ในบางคู่กลับพบเจอแต่อุปสรรค ติดขัดทุกสิ่งอย่างบางทีสิ่งเหล่านี้อาจจะต้องพิจารณาที่พื้นฐานดวงชะตาของตนเองและของคู่รัก ว่าสมพงศ์กันหรือไม่          ดวงสมพงศ์หรือดวงสมพงศ์เนื้อคู่  คือการดูดวงชะตาของชายและหญิงว่าดวงความรักสอดคล้องกันหรือไม่  เพื่อที่จะให้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลในการพิจารณาคบหรือตัดสินใจเลือกคู่ชีวิต         นอกจากนี้หากดูดวงสมพงศ์เนื้อคู่กับสำนักโหราศาสตร์น่ำเอี๊ยง ซินแสยังจะแนะนำวิธีทำให้ดวงของคู่ของท่านสมพงศ์กันมากขึ้น หากดวงชะตาไม่สมพงศ์กันก็จะแนะนำวิธีแก้ให้ดวงสมพงศ์          ทั้งยังแนะนำปีที่เหมาะสมในการแต่งงานด้วย ดังนั้นก็จะช่วยเสริมให้ดวงชะตาความรักของท่านราบรื่นสมหวังดั่งใจ

ดูฤกษ์แบบจีน ที่นิยมในไทยมีรูปแบบอะไรบ้าง?

การดูฤกษ์ เพื่อเป็นตัวกำหนดวันและเวลาที่เป็นสิริมงคล ในการเริ่มต้นทำกิจกรรมต่าง ๆ นั้น มีมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ มีมากมายตามความต้องการของผู้ดู ดังนั้นในบทความนี้ จะขอเสนอ 6 การดูฤกษ์มงคล ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาดูอะไรกันบ้างและมีวัตถุประสงค์อย่างไรนั่นเอง ฤกษ์แต่งงาน คือ การกำหนดวันและเวลาที่เหมาะสมกับคู่บ่าวสาว มีจุดประสงค์เพื่อให้วันจัดงานแต่ง เสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิตรัก นับว่าวันนี้จะเป็นวันแรกที่ได้เริ่มใช้ชีวิตคู่และออกไปสร้างครอบครัวของตนเอง ทำไมถึงเป็นที่นิยม การแต่งงานเป็นการเริ่มต้นใช้ชีวิตร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย ที่มาจากต่างครอบครัวกัน จะต้องอาศัยการปรับตัวเข้าหากันในทุก ๆ ด้าน มีความเอื้ออาทรต่อกัน การจัดงานตามฤกษ์ก็เสมือนเป็นใบปูทางให้ชีวิตต่อจากนี้ ซึ่งการดูฤกษ์มงคลจะทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายมีความสบายใจ และเชื่อมั่นในครั้งนี้ เพราะตนเองได้แต่งงานในวันที่เป็นมงคลนั่นเอง และนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งถ้าหากต้องการทราบว่าฤกษ์แต่งงานนั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อชีวิตอีกบ้าง สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมว่าการดูฤกษ์แต่งงานนั้นดีอย่างไรได้ที่นี่ ฤกษ์คลอดบุตร นิยมดูฤกษ์วันหรือเวลาคลอดบุตร เพราะมีความเชื่อที่ว่าจะทำให้บุตรของตนเองนั้น เกิดมาแล้วมีสติปัญญาที่ดี สุขภาพแข็งแรง หรือโตมาอย่างราบรื่นไร้อุปสรรคใดๆ ทำไมถึงเป็นที่นิยม ตามหลักการของโหราศาสตร์จีน วันเวลาเกิด เปรียบเสมือนดวงชะตา ส่งกระทบต่าง ๆ ในทุกๆด้านชีวิต แน่นอนว่าเราต้องอยากให้ลูกหลานที่เกิดมา มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย สติปัญญา การเติบโต …

ดูฤกษ์แบบจีน ที่นิยมในไทยมีรูปแบบอะไรบ้าง? Read More »

ดูฤกษ์คลอดบุตร ดีอย่างไร?

ฤกษ์คลอดที่ดีเปรียบเสมือนการวางรากฐานที่ดีให้ชีวิตลูก ลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อแม่ การตัดสินใจที่เกี่ยวกับลูกต้องใส่ใจเป็นพิเศษ วันเกิดนับเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต วันและเวลาเกิดของลูกจะส่งผลต่อดวงชะตา ดังนั้นฤกษ์คลอดจึงสำคัญมาก เพราะนอกจากจะช่วยเสริมให้ทั้งแม่และลูกปลอดภัย วันและเวลาเกิดยังส่งผลต่อดวงชะตาทั้งชีวิตของลูกจะดีแค่ไหนหากเราสามารถมอบความเป็นมงคลให้ลูกได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิต 1. ฤกษ์คลอดที่ดีจะช่วยเสริมให้ทั้งแม่และลูกปลอดภัยในการผ่าคลอด2. ฤกษ์คลอดที่ดีจะส่งผลให้ลูกมีดวงชะตาที่ราบรื่น3. ฤกษ์คลอดจะส่งผลให้มีดวงสมพงศ์กับคุณพ่อเเละเเม่ ช่วงเวลาการคลอดจะต้องเป็นช่วงเวลาที่ คุณหมอแนะนำเป็นหลักสำนักโหราศาสตร์น่ำเอี๊ยงบริการหาฤกษ์คลอดบุตรแนะนำท่าน 3 – 4 ฤกษ์ เพื่อให้เหมาะสมกับวันที่ทางโรงพยาบาลกำหนดมากที่สุด เรามีฤกษ์ที่ดี สำหรับคลอดบุตรแนะนำท่าน เพราะเราคือสำนักโหราศาสตร์น่ำเอี๊ยง ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์จีน ด้วยประสบการณ์การดูฤกษ์ยามกว่า 80 ปีมอบความเป็นมงคลให้ลูกรักตั้งแต่วินาทีแรกของชีวิต

วันเกิด ตี่จู่เอี๊ย 土地夀旦

ตี่จู่เอี๊ย (地主爷) ตี่ หรือ ตี้ “地” แปลว่า ดิน หรือแผ่นดินจู่ “主” แปลว่า เจ้า หรือ เจ้าของเอี๊ย หรือ เย่ “爷” แปลว่า ปู่ หรือ ท่านผู้เป็นใหญ่หากแปลความหมายแบบไทยๆ ก็คือ เจ้าที่ นั้นเอง     โดยแทบทุกครัวเรือนของคนไทยเชื้อสายจีนนั้นจะมีตี่จู่เอี๊ยะภายในบ้าน ทั้งนั้นกล่าวไว้ว่าตี่จู่เอี๊ยะนั้นเป็นเทพเจ้าที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด มีความผูกพันกับวิถีชีวิตและจิตใจของคนจีนอย่างแน่นแฟ้น เพราะไม่ว่าจะทำสิ่งใด คิดสิ่งไหน เดินทางไปที่ไหน คนจีนจะนิยมจุดธูปบอกกล่าวหรืออธิฐานต่อตี่จู่เอี๊ย ทั้งนั้นการตั้งตี่จู่เอี๊ยนั้นเป็นการตั้งอยู่กับพื้นดินเท่านั้นโดยนิยมให้หันหน้าออกจากประตูหน้าบ้าน ห้ามตั้งหันหน้าเข้าสู่ตัวบ้านรวมทั้งห้ามตั้งใต้บันได,ใต้คานบ้าน,ห้ามตั้งติดกับห้องน้ำและตั้งหลังบ้านโดยเด็ดขาด  ประวัติที่มาของตี่จู้เอี๊ยะนั้นเป็นที่ไม่แน่ชัด โดยหลักๆจะเป็นตำนานออกเป็นสองเรื่องด้วยกัน     ตำนานเรื่องแรกเล่ากันว่า ในสมัยโบราณช่วงราชวงศ์โจว ปีที่ 2 มีขุนนางท่านนึงได้กำเนิดขึ้นมา ชื่อ “จางฝูเต๋อ” เกิดเมื่อวันที่ 2 เดือนยี่ (เดือนสอง) ตามปฏิทินจันทรคติจีน ตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่นั้น จางฝูเต๋อนั้นเป็นผู้ที่ความเฉลียวฉลาด และ กตัญญู เมื่ออายุ 36 ปี …

วันเกิด ตี่จู่เอี๊ย 土地夀旦 Read More »

ถอดรหัสสามก๊กผู้นำแบบไหนโดนใจคุณ

3 ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในยุคสามก๊ก อย่างโจโฉ เล่าปี่ และซุนกวน ถือได้ว่าเป็นยอดนักปกครองที่มีความสามารถทั้งบู๊และบุ๋น โดยมี เป้าหมายสำคัญนั่นคือการประสบความสำเร็จในการปกครอง การสงคราม และการค้า ซึ่งหัวใจสำคัญที่ผู้นำทั้งสามมีเหมือนกันคือ “ความเป็นผู้นำ รู้จักใช้อำนาจ และยังเป็นนักบริหารที่มีกลยุทธ์รู้จักบริหารคนตามความสามารถ” ถือว่าเป็นคุณสมบัติของผู้นำที่ดี แม้ว่าทั้งสามจะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จเหมือนกันแต่บุคลิกและแนวทางในการปกครองนั้นต่างกันทำให้รูปแบบการทำงานและภาพผลลัพธ์ที่เราได้เห็นนั้นแตกต่างกัน “โจโฉ” เน้นอำนาจเด็ดขาด “ซุนกวน”เน้นการประนีประนอม ส่วน “เล่าปี่” เน้นคุณธรรมและความเมตตา ในทางเดียวกันหากเราซึ่งอยู่ในฐานะผู้ตามอยากได้ผลลัพธ์เช่นไรก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกเดินตาม “ผู้นำ” แบบไหน โจโฉ ​เป็นผู้นำที่มีลักษณะแบบผู้บริหารหรือ CEO ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เน้นใช้อำนาจสั่งการอย่างเด็ดขาด และเคร่งครัดต่อการรักษาระเบียบวินัยทางทหาร โดยเลือกหาที่ปรึกษาที่ชาญฉลาดไว้ระดมสมอง เสนอความคิดเห็น และเพื่อยืนยันสิ่งที่ตนคิดว่าถูกต้อง เพื่อเสริมความมั่นคงในแผนการที่ตนนั้นตกลงใจยิ่งขึ้น – เน้นทำงานแบบสั่งการ ซุนกวน เป็นผู้นำรุ่นใหม่อายุน้อยที่ต้องควบคุมขุนพลที่อายุและประสบการณ์มากกว่า รู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยโอนอ่อนผ่อนตาม รับฟังผู้อื่นที่มีประสบการณ์กว่าตน แต่บางสถานการณ์ก็มีความเด็ดขาด ด้วยเหตุนี้จึงสามารถซื้อใจและกลายเป็นที่ยอมรับ เน้นกลยุทธ์แบบตั้งรับโดยหมั่นฝึกฝนพัฒนากำลังก๊กของตัวเองให้พร้อมรับทุกการรุกรานและประสานหาพันธมิตรเพื่อความอยู่รอดปลอดภัย – เน้นกลยุทธ์แบบตั้งรับ เล่าปี่ ​เป็นผู้นำที่มีเป้าหมายชัดเจนอีกทั้งมีบุคลิกสุภาพให้เกียรติคนทุกชนชั้นและปฏิบัติกับลูกน้องด้วยความรักใคร่เอ็นดู ความเอาใจใส่อย่างเป็นกันเองและไม่ถือตัว ยึดถือเอาคุณธรรมเป็นที่ตั้ง ซื้อใจคนด้วยการลงมือทำด้วยตนเองให้เป็นแบบอย่างแก่ทหาร เช่น ร่วมสาบานเป็นพี่น้องกับกวนอูและเตียวหุย แสวงหาปราชญ์ น้อมกายไปหาขงเบ้งด้วยตัวเองถึง …

ถอดรหัสสามก๊กผู้นำแบบไหนโดนใจคุณ Read More »

Scroll to Top