May 13, 2024

วิธีการไหว้ตี่จู่เอี๊ยะ ต้องเตรียมของไหว้อย่างไร

“ตี่จู่เอี้ยะ” เทพที่คอยปกป้องคุ้มครองคนในครอบครัว วันเกิด ตี่จู่เอี๊ยะ ตรงกับ วันที่ 2 เดือน 2 ตามปฏิทินจันทรคติจีนของทุกปี ชาวจีนมีความเชื่อแต่โบราณว่า ทุกบ้านจะมีเทพสถิตอยู่ด้วยกัน 5 องค์ (五祀) คือเทพประตูหรือหมึ่งซิ้ง (門神) เทพห้องน้ำ (廁神) เทพเตาไฟ (灶君) เทพบ่อน้ำ (伊上) และเทพแห่งผืนดินหรือตี่จู่เอี๊ยะ (地主爺) เทพที่สถิตอยู่ห้องโถงกลาง ผู้คอยดูแลและปกปักรักษาคนในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข ในอดีต เทพแห่งผืนดิน หรือ “ถู่ตี้กง” (土地公) เป็นเพียงศาลหลักเมืองหรือศาลเจ้าป่าเจ้าเขา เทพประจำชุมชนที่ดูแลคนในหมู่บ้านหรือเมืองๆ หนึ่งเท่านั้น เมื่อชาวจีนมีการโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างแดน บ้านที่อาศัยอยู่ก็ไม่ใช่บ้านเกิดของตน จึงนำความเชื่อเรื่อง “ถู่ตี้กง” มาไว้ในบ้านและเรียกชื่อแทนว่า “ตี่จู่เอี้ยะ” โดยหวังให้เป็นเทพที่คอยปกป้องคุ้มครองคนในครอบครัว และเป็นการแสดงความเคารพต่อแผ่นดินที่ตนมาพึ่งพาอาศัยอยู่ กลายเป็นธะรมเนียมการตั้งตี่จู่เอี๊ยะไว้ในบ้านสืบต่อมา กล่าวไว้ว่าตี่จู่เอี๊ยะนั้นเป็นเทพเจ้าที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด มีความผูกพันกับวิถีชีวิตและจิตใจของคนจีนอย่างแน่นแฟ้น เพราะไม่ว่าจะทำสิ่งใด คิดสิ่งไหน ใครในบ้านย้ายเข้าย้ายออก รวมถึงในเทศกาลสำคัญต่างๆ คนจีนจะนิยมจุดธูปบอกกล่าวตี่จู่เอี๊ยะซึ่งเปรียบเสมือนผู้ใหญ่คนสำคัญในครอบครัวเสมอ การตั้งตี่จู่เอี๊ยะนั้นเป็นการตั้งอยู่กับพื้นดินเท่านั้นโดยนิยมให้หันหน้าออกจากประตูหน้าบ้าน– ห้ามตั้งหันหน้าเข้าสู่ตัวบ้าน– ห้ามตั้งใต้บันได,ใต้คานบ้าน– ห้ามตั้งติดกับห้องน้ำหรือตั้งหลังบ้าน …

วิธีการไหว้ตี่จู่เอี๊ยะ ต้องเตรียมของไหว้อย่างไร Read More »

เทพเจ้ากวนอูทั้ง 7 ปาง และความหมาย

24 เดือน 6 ตามปฏิทินจีน เป็นวันคล้ายวันเกิดของเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้ากวนอู (關羽) เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ซึ่งกวนอูเป็นบุคคลจริงในประวัติศาสตร์จีนที่มีชีวิตช่วงยุคสามก๊ก ที่เรารู้จักกันดีในฐานะยอดขุนพลแห่งจ๊กก๊ก หนึ่งในพี่น้องร่วมสาบานกับเล่าปี่และเตียวหุย กวนอูเป็นบุคคลที่มีความจงรักภักดี กตัญญู และยึดมั่นในสัจจะจนได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ท่านได้รับการยกย่องอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติของวิญญูชนครบทั้ง 5 ประการ ได้แก่ เมตตาธรรม คุณธรรม จรรยามารยาท ปัญญา และสัจจะ ชาวจีนเชื่อว่าการกราบไหว้บูชาเทพเจ้ากวนอูจะช่วยส่งเสริมดวงด้านการงาน การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง บริวารหนุนนำ และมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ เทพเจ้ากวนอู ได้รับความเคารพความศรัทธาเป็นอย่างมากในหมู่ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน มักปรากฏในรูปลักษณ์ของแม่ทัพผู้องอาจสง่างาม ใบหน้าสีแดงดั่งผลพุทราสุก พร้อมอาวุธคู่กายอย่างง้าวมังกรเขียว (青龍偃月刀) ในทางลัทธิเต๋ายกย่องกวนอูเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และในทางพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานยกย่องกวนอูเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง เรียกว่า พระสังฆารามโพธิสัตว์ หรือเจียหลานผู่ซ่า (伽藍菩薩) ด้วยเหตุนี้จึงมีศาลเจ้ากวนอูแพร่หลายในไต้หวัน ฮ่องกง และชุมชนชาวจีนทั่วทุกมุมโลก ความหมายของเทพเจ้ากวนอูในแต่ละปาง เทพเจ้ากวนอูปางห้ามศึกลักษณะยืน สายตาจ้องเขม็งมองไปเบื้องหน้า มือขวาถือง้าวมังกรเขียว ท่วงท่าองอาจสง่างามพร้อมออกศึก เหมาะสำหรับบูชาตามอาคารบ้านเรือนหรือสำนักงาน โดยวางหันออกด้านนอก แต่จะไม่ตั้งตรงกับประตูทางเข้า เชื่อว่าบารมีของท่านสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายต่างๆ ได้ เทพเจ้ากวนอูปางสั่งการมีลักษณะยืนตรง มือขวาถือง้าวมังกรเขียวไว้ข้างกาย อีกมือวางสองนิ้วในลักษณะกำลังบัญชาการศึก …

เทพเจ้ากวนอูทั้ง 7 ปาง และความหมาย Read More »

ทิศไหว้เทพเจ้า “ไฉ่สิ่งเอี๊ยะ” ปี 2567 เสริมความร่ำรวย

ขอพรเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง “ไฉ่สิ่งเอี๊ยะ” เวลาไหนดี “ไฉ่สิ่งเอี๊ยะ” เทพเจ้าแห่งทรัพย์สินที่ได้รับการเคารพนับถือมากที่สุด เชื่อว่าท่านเป็นเทพที่ประทานความร่ำรวยและโชคลาภมาให้ ผู้คนจึงนิยมกราบไหว้ในวันแรกของวันตรุษจีน เพื่อขอพรให้กิจการของตนเจริญรุ่งเรือง และมั่งคั่งร่ำรวยตลอดทั้งปี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการนับถือว่าเป็น ‘ไฉ่สิ่งเอี๊ยะ’ นั้นมีหลายองค์ตามความเชื่อของผู้คนแต่ละท้องถิ่น ดังนั้น ‘ไฉ่สิ่งเอี๊ยะ’ อาจเป็นเทพเจ้า เซียน หรือบุคคลในประวัติศาสตร์ เช่น  เจ้ากงหมิง (趙公明) ผู้นำคณะเทพแห่งโชคลาภทั้งห้า (五路財神) กวนอู (關羽) เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์  ปี่กัน (比干) ขุนนางเทพผู้ยึดถือความถูกต้อง ฯลฯ คนจีนเชื่อว่าการกราบไหว้ขอพรจากไฉ่สิ่งเอี๊ยะ จะทำให้กิจการเจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จ และนำมาซึ่งโชคลาภเงินทอง นอกจากนี้เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ยะ ยังช่วยดลบันดาลให้ผู้ที่บูชามีโชคลาภเข้ามาในชีวิต ตลอดจนเสริมดวงในด้านความโชคดีต่างๆ โดยต้องหันหน้าไปตามทิศของดวงดาวไฉ่สิ่ง ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี โดยในปี 2567 นี้เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ยจะเสด็จลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เวลา. 01.00 – 02.59 น. สิ่งของที่ใช้ไหว้ได้แก่: ไต่กิก (ส้ม) 1 จาน, อี้ …

ทิศไหว้เทพเจ้า “ไฉ่สิ่งเอี๊ยะ” ปี 2567 เสริมความร่ำรวย Read More »

Scroll to Top