น่ำเอี๊ยงแนะนำวิธีการขอพรพระยูไล รับความเป็นสิริมงคลตลอดปี

วันที่ 8 เดือน 4 ตามปฏิทินจันทรคติจีน เป็นวันรำลึกถึงพระยูไล หรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามคติจีน

พระยูไล พระพุทธเจ้าตามความเชื่อของชาวจีน

พระยูไลตามตำนานความเชื่อ
พระยูไล (如来) มีตำนานที่เกี่ยวข้องกับบทประพันธ์ในวรรณคดีเรื่องไซอิ๋ว ซึ่งพระองค์ได้รับหน้าที่มาปราบ ซุนหงอคง หรือ เห้งเจีย ลิงหินผู้มีฤทิธิ์มาก ที่เกิดความทะนงตนไปท้าท้ายพระยูไลเข้า ด้วยการพนันขันต่อว่าตนนั้นสามารถกระโดดข้ามฝ่ามือของพระยูไลได้อย่างง่ายดาย ซึ่งฝ่ามือนั้นคือภูเขาทั้ง5ลูก แต่เมื่อหงอคงเริ่มกระโดดกลับไม่สามารถกระโดดข้ามพ้นภูเขาทั้ง5ลูกได้เลย กระทั่งถูกพระยูไลสยบลงในที่สุดด้วย ด้วยการกักขังหงอคงเอาไว้ใต้ภูเขา ที่เรียกกันว่า “ภูเขาอู่จื่อซาน”(五指山) ส่วนในปัจจุบันนี้ภูเขาอู่จื่อซานหรือภูเขา5ยอด ก็ได้กลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวและมรดกทางธรรมชาติอันสำคัญแห่งหนึ่งของชาวจีน และด้วยตำนานดังกล่าว ทำให้กลายเป็นที่มาของ “ฝ่ามือพระยูไล” อันเป็นประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์พระยูไล

ประวัติพระยูไล
พระยูไล (如来) หรือที่ภาษาจีนออกเสียงว่า หรูไหล เป็นคำเรียกลงท้ายพระพุทธเจ้าของชาวจีน
เนื่องจากชาวจีนนับถือพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ จึงมีการสันนิษฐานกันว่าพระยูไลในที่นี้ อาจเป็นพระพุทธเจ้า 3 องค์นี้ ได้แก่
1. ศายมุนีพุทธเจ้า (釈迦如来)
2. พระอมิตาพุทธเจ้า (阿弥陀如来)
3. พระไภษัชยครุพุทธเจ้า (薬師如来)
เพราะจะเห็นได้ว่าทุกพระองค์ล้วนมีพระนามยูไลต่อท้ายเสมอและพระยูไลที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคย มักจะอยู่ในรูปลักษณะที่ประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์ดอกบัว มือซ้ายยกขึ้นประทานพร พระพักตร์เปี่ยมไปด้วยความเมตตา มีประกายรัศมีสว่างไสวโชติช่วงดั่งแสงของดวงอาทิตย์ บนอกมีเครื่องหมายสวัสติกะ อันเป็นเครื่องหมายของทางพระพุทธศาสนาฝ่ายนิกายมหายานปรากฏอยู่ด้วย

ของไหว้ขอพรพระยูไล
​ส่วนของไหว้ที่ควรนำไปถวายเพื่อขอพรพระยูไลนั้น ก็มีดังนี้
​1. อาหารเจ เพราะพระองค์ไม่โปรดการทานเนื้อสัตว์ เราจึงควรเลือกอาหารที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์หรือก็คืออาหารเจไปถวาย
​2. ผลไม้ หากไม่ถวายอาหารคาว ก็สามารถถวายเป็นผลไม้นานาชนิดแทนได้เช่นกัน
​3. ธูป-เทียน นำไปจุดเพื่อบูชาองค์พระยูไลและบอกกล่าวขอพรกับพระองค์

ขอพรกับพระยูไล
“การงานราบรื่น ไร้อุปสรรค บริวารรักใคร่”
​ขอพรด้านการงาน
พระยูไลนั้นโดดเด่นในเรื่องการขจัดอุปสรรคปัญหารวมถึงความชั่วร้ายต่าง ๆ ดังนั้นใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงาน หรือ พบเจออุปสรรคที่ทำให้เราทำสิ่งใดไม่สำเร็จ ก็ควรลองขอพรให้พระองค์ช่วยกำจัดอุปสรรคเหล่านั้นให้
​ขอพรด้านบริวาร
นอกจากเรื่องของการขจัดอุปสรรคแล้ว พระยูไลยังเต็มไปด้วยความเมตตาปราณี หากใครที่มีบริวารอยู่รอบตัวและต้องการได้รับความรักใคร่จากบริวารเหล่านั้น ก็สามารถขอพรให้ท่านช่วยดลบันดาลให้บริวารเกิดความรักใคร่ เชื่อฟัง และเพิ่มความเมตตาให้แก่ตัวเราเองได้

3 สถานที่ไหว้ขอพรพระยูไล

1. วัดธรรมปัญญารามบางม่วง นครปฐม
วัดธรรมปัญญารามบางม่วง เป็นหนึ่งในวัดที่มีผู้คนนิยมไปกราบไหว้สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเป็นประจำ โดยตัววัดตั้งอยู่ติดกับแม่ท่าจีน ในตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครประฐม เป็นสถานประดิษฐาน พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า (พระยูไลไภษัชย์) ที่หล่อด้วยเนื้อเงินเป็นองค์แรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

2. อุทยานพุทธบัญชา สุพรรณบุรี
อุทยานพุทธบัญชา หรือ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อุทยานมังกรสวรรค์ สุพรรณบุรี เป็นที่ประดิษฐานของพระยูไล ปางประทับนั่งบนปัทมาสน์ ภายในเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม องค์พระยูไลที่ประดิษฐานอยู่ ณ อุทยานพุทธบัญชา เชื่อกันว่าเป็นองค์ที่มีความศักดิ์มากที่สุดอีกองค์หนึ่ง และยังเป็นที่ศักการะบูชาและนับถือของคนไทยเชื่อสายจีนในจังหวัดสุพรรณบุรี

3. ศาลเจ้าพ่อนาคราช นครสวรรค์
ศาลเจ้าพ่อนาคราช เป็นอีกหนึ่งวัดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในชุมชนจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เป็นวัดไทย-จีน ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระยูไลองค์ใหญ่ รวมไปถึงเทพเจ้าจีนอีกหลายๆองค์ ที่ได้รับความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
อานิสงส์ของการรำลึกถึงพระยูไล เป็นการเตือนใจว่าไม่ควรทระนงตนว่าเป็นผู้ที่เก่งกล้าและยิ่งใหญ่กว่าผู้ใด ควรเตือนตนอยู่เสมอว่าเราเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่ยังติดอยู่ในกิเลส และยังต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏเช่นเดียวกับทุกคน คำสอนของพระองค์มุ่งสอนให้ประพฤติตนเป็นคนดี ย่อมนำความสุขมาให้ตนเองและคนรอบข้าง ดังพุทธสุภาษิตที่ว่า “ธัมโม สุจินโน สุขะมาวะหาติ ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว นำสุขมาให้”

อย่าพลาดความรู้ด้านโหราศาสตร์จีนจาก น่ำเอี๊ยง ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์จีนมาอย่างยาวนานกว่า 80 ปี ติดตามบทความดี ๆ ได้ที่ โหราศาสตร์น่ำเอี๊ยง

บทความล่าสุด

บทความที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top