top of page

ฤกษ์มงคล

ดูฤกษ์มงคลจีน รู้ชะตา กำหนดอนาคต

เน€เน€เธ•เนˆเธ‡เธ‡เธฒเธ™-01.png
เธ•เธฑเน‰เธ‡เธŠเธทเนˆเธญเธšเธธเธ•เธฃ-01.png

ฤกษ์คลอดบุตร

เธ‚เธถเน‰เธ™เธšเน‰เธฒเธ™เนƒเธซเธกเนˆ-01.png

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

เน€เธ›เธดเธ”เธฃเน‰เธฒเธ™เนƒเธซเธกเนˆ-01.png

ฤกษ์เปิดร้านใหม่

เธ‹เนˆเธญเธกเน€เน€เธ‹เธกเธšเน‰เธฒเธ™.png

ฤกษ์ซ่อมแซม

เน€เธ‚เน‰เธฒเธฃเธฑเธšเธเธฒเธฃเธฃเธฑเธเธฉเธฒ-01.png

ฤกษ์ผ่าตัดและรับการรักษา

เธฅเธ‡เน€เธชเธฒเน€เธญเธ-01.png

ฤกษ์ลงเสาเอก

เธญเธญเธเธฃเธ–-01.png

ฤกษ์ออกรถ

เธžเธดเธ˜เธตเน€เน€เธ‹เธเธต-01.png

ฤกษ์มงคลพิธีแซกี

เธเธฑเธ‡เน€เน€เธฅเธฐเธ•เธฑเน‰เธ‡เธจเธดเธฅเธฒ-01.png

ฤกษ์ฝังและตั้งศิลา

ดูดวงทำนาย

ดวงคำทำนาย เพื่อยึดหลักดำเนินชีวิต

เธ—เธณเธ™เธฒเธขเธŠเธตเธงเธดเธ•-01.png

ดูดวงทำนายชีวิต

เธ„เธฅเธญเธ”เธšเธธเธ•เธฃ-01.png
เธ”เธงเธ‡เธ„เธนเนˆเธชเธกเธžเธ‡เธฉเนŒ-01.png

ดูดวงสมพงษ์เนื้อคู่

bottom of page