top of page

ฤกษ์ฝังและตั้งศิลา

5114626.png

แพ็กเกจนี้มาพร้อมกับ

ฤกษ์วันและเวลามงคลของวันบรรจุโลงศพพร้อมแนะนำสิ่งของที่ใช้ไหว้บรรพบุรุษ

ฤกษ์วันและเวลามงคลตั้งแผ่นศิลา

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

ข้อมูลของบุตรหลาน

วัน เดือน ปีและเวลาเกิดบุตรชายทั้งหมดของผู้เสียชีวิต

วัน เดือน ปีและเวลาเกิดหลานชายคนโตของผู้เสียชีวิต

ช่วงวันที่ต้องการทำพิธี

ช่วงวันที่ในการทำพิธีฝังศพ

bottom of page