วิธีการดูทิศมงคล

จากปฏิทินน่ำเอี๊ยง

24.png
rerun-สอนดูปฏิทิน-03.jpg
rerun-สอนดูปฏิทิน-1-01.jpg
rerun-สอนดูปฏิทิน-02.jpg