เจ้าแม่กวนอิม

​กวนอิม แปลว่า ผู้สดับรับฟังเสียง และตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เสียงของลูกหลานผู้ที่ศรัทธาในพระองค์ก็ยังคงดังชัดเจนถึงพระกรรณเสมอมา

..นำ มอ กวน ซือ อิม ผ่อ สัก..

ทำไมผู้นับถือเจ้าแม่กวนอิมถึงไม่รับประทานเนื้อวัว?

เนื่องจากพระราชบิดาของเจ้าแม่กวนอิมได้ไปเกิดใหม่เป็นวัวหนึ่งพันชาติอันเนื่องมาจากกรรมเก่า ดังนั้นเจ้าแม่กวนอิมจึงไม่เสวยเนื้อวัว ผู้ที่ศรัทธาในเจ้าแม่กวนอิมจึงพลอยไม่รับประทานเนื้อวัวตามไปด้วย เพื่อเป็นการป้องกันให้ไม่เผลอรับประทานวัวอันอาจจะเป็นพระราชบิดาของเจ้าแม่ด้วยความไม่รู้ และนัยว่าเป็นการสร้างบุญกุศลให้แก่พระราชบิดาของเจ้าแม่นั่นเอง

กิ่งไม้ที่เจ้าแม่กวนอิมถือคือกิ่งอะไร มีความหมายว่าอย่างไร?

กิ่งไม้ที่เจ้าแม่กวนอิมถือคือ กิ่งหลิว มีไว้สำหรับประพรมน้ำอมฤตแก่ผู้ที่ศรัทธาในพระองค์ และมีความหมายถึงการปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งที่ยืดหยุ่นแต่ไม่แตกหักอีกด้วย

Reference:

  1. ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ. (2561). นับถือเจ้าแม่กวนอิม แล้วทำไมต้องไม่กินเนื้อ? [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.matichonweekly.com/
    column/article_124400. (วันที่ค้นข้อมูล: 21 กรกฎาคม 2564).
  2. Valeska Gehrmann. (n.d.). Guan Yin, Guan Yim, Kuan Yim, Kuan Yin [online]. Available from: https://www.nationsonline.org/oneworld/Chinese_Customs/Guan_Yin.htm. (accessed: 20 July 2021)
  3. Six Serene Things You Might Not Know About the Goddess of Mercy. (2020). [online]. Available from: https://pearlriver.com/blogs/blog/six-serene-things-you-might-not-know-about-the-goddess-of-mercy. (accessed: 20 July 2021)

บทความล่าสุด

บทความที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top