top of page

ตำราหมอดูน่ำเอี๊ยงไทย - จีน

12-1-1.png

ตำราปฏิทินน่ำเอี๊ยง 100 ปี

รายละเอียด

  • หน้าปก: พิมพ์ 4 สี

  • เนื้อหา: พิมพ์ 2 สี แดง - ดำ

  • ประเภทกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ 50 เเกรม

  • จำนวน: 389 แผ่นรวมปก

  • รูปเล่ม: เข้าเล่มสันด้วยเชือกเเดง

  • ขนาด: 10 X 5 นิ้ว

  • ความหนา: 1.9 นิ้ว

  • น้ำหนัก: 0.9 กิโลกรัม

ตำรา-2.png
ตำรา-3.png

- สอนวิธีการเทียบดวงหลักโหราศาสตร์จีน
- วิธีการชั่งน้ำหนักดวง
- ความหมายของตำแหน่งไฝ
- ปรัชญาการดำเนินชีวิต
- เทียบวันเดือนปีเกิดภาษาจีน
- สอนวิธีการดูฤกษ์ภาษาจีน
- ปฏิทินปีเสือ 2565 ภาษาจีน

bottom of page