G-2LCCE8MBZD
 

จัดจำหน่าย
เนื้อปฏิทินไทย-จีนน่ำเอี้ยง

 

น่ำเอี้ยงถือลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว 

รายละเอียด

เนื้อดูดวง

รายละเอียด

 

- วันพระไทย-จีน 

- สีแดงและน้ำเงินสด 

ขนาด

  • ตัด 2 (43" X 31")

  • ตัด 4 (21.5" X 15.5")

  • ตัด 8 (7" X 15")

จำนวน

  • ขั้นต่ำ 500 ชุด

  • 1000 

2021.7.22_210722_0030.jpg

เนื้อบันทึก

รายละเอียด

 

- วันพระไทย

- สีแดงและน้ำเงินเข้ม

ขนาด

  • ตัด 4 (21.5" X 15.5")

จำนวน

  • ขั้นต่ำ 500 ชุด

  • 1000 

รายเดือน-บันทึก.jpeg