G-2LCCE8MBZD
 

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมมา

1. วันเดือนปีเกิด ( พ.ศ. ) และเวลาเกิดของเจ้าของบ้าน
และสมาชิกที่อยู่ในบ้านนั้น เช่น พ่อ แม่ ลูก

โหราศาสตร์น่เอี้ยง มีฤกษ์มงคลแล:คำแนะนำสำหรับพิธีเข้าบ้านใหม่ดังนี้

1. ฤกษ์มงคลวัน และ เวลาที่จะเข้าไปอยู่บ้านวันแรก
2. ฤกษ์มงคลวัน และ เวลาสำหรับตั้งตี๋จูเอี้ยะ
ของสำหรับใช้ในพิธิ์ใหว้ รวมถึง วิธีการไหว้อย่างละเอียด
3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับพิธีเข้าบ้านใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวลูกค้า
ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง เช่น พิธีการหาบ / แบกข้าวสาธ

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่