top of page

วันไหนบ้างที่ไม่ควรใช้เป็นฤกษ์แต่งงาน

ความเชื่อเกี่ยวกับ ฤกษ์  มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งมาตั้งแต่โบราณ ไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย เปิดกิจการ ขึ้นบ้านใหม่ หรือแม้กระทั่งแต่งงาน ก็ควรจะหาฤกษ์ดีเอาไว้ เพื่อเสริมสร้างความราบรื่นและความเป็นสิริมงคลให้เกิดแก่ชีวิต

 การแต่งงานนั้นถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งในชีวิต ดังนั้นคู่บ่าวสาวจึงควรให้ความสำคัญกับการเลือกฤกษ์แต่งงาน หาวันที่เป็นฤกษ์ดีเพื่อนำพาความราบรื่น และหลีกเลี่ยงวันไม่ดีเพื่อเลี่ยงอุปสรรคต่างๆ 

 

ตามหลักโหราศาสตร์จีน วันกาลกิณี วันอุบาทว์ วันเดือนแตก ปีแตกต่างๆ ไม่ควรแต่งงานเด็ดขาด แต่งงานทั้งทีต้องฤกษ์เลือกสรรวันดีๆ ให้เหมาะกับตนเองมากที่สุด อย่างไรก็ควรเลี่ยงวันไม่ดีเหล่านี้

วันที่ไม่ควรใช้เป็นฤกษ์แต่งงาน มกราคม 2566

วันไม่ดีไม่ควรแต่งงานเด็ดขาด.jpg
วันที่ไม่ควรใช้เป็น ฤกษ์แต่งงาน มกราคม 2566
 • วันที่ 2 มกราคม

 • วันที่ 13 มกราคม

 • วันที่ 14 มกราคม

 • วันที่ 22 มกราคม

 • วันที่ 25 มกราคม

 • วันที่ 26 มกราคม

วันที่ไม่ควรใช้เป็นฤกษ์แต่งงาน กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ไม่ควรใช้เป็น ฤกษ์แต่งงาน กุมภาพันธ์ 2566
 • วันที่ 3 กุมภาพันธ์

 • วันที่ 7 กุมภาพันธ์

 •  วันที่ 8 กุมภาพันธ์

 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์

 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์

วันที่ไม่ควรใช้เป็นฤกษ์แต่งงาน มีนาคม 2566

วันที่ไม่ควรใช้เป็น ฤกษ์แต่งงาน มีนาคม 2566
 • วันที่ 3 มีนาคม

 • วันที่ 4 มีนาคม

 • วันที่ 16 มีนาคม

 • วันที่ 20 มีนาคม

 • วันที่ 28 มีนาคม

วันที่ไม่ควรใช้เป็นฤกษ์แต่งงาน เมษายน 2566

วันที่ไม่ควรใช้เป็น ฤกษ์แต่งงาน เมษายน 2566
 • วันที่ 5 เมษายน

 • วันที่ 9 เมษายน

 • วันที่ 10 เมษายน

 • วันที่ 21 เมษายน

 • วันที่ 22 เมษายน

วันที่ไม่ควรใช้เป็นฤกษ์แต่งงาน พฤษภาคม 2566

วันที่ไม่ควรใช้เป็น ฤกษ์แต่งงาน พฤษภาคม 2566
 •  วันที่ 3 พฤษภาคม

 •   วันที่ 4 พฤษภาคม

 •   วันที่ 5 พฤษภาคม

 •  วันที่ 15 พฤษภาคม

 •  วันที่ 17 พฤษภาคม

 • วันที่ 27 พฤษภาคม

 • วันที่ 29 พฤษภาคม

วันที่ไม่ควรใช้เป็นฤกษ์แต่งงาน มิถุนายน 2566

วันที่ไม่ควรใช้เป็น ฤกษ์แต่งงาน มิถุนายน 2566
 • วันที่ 8 มิถุนายน

 • วันที่ 11 มิถุนายน

 • วันที่ 20 มิถุนายน

 • วันที่ 23 มิถุนายน

วันที่ไม่ควรใช้เป็นฤกษ์แต่งงาน กรกฎาคม 2566

วันที่ไม่ควรใช้เป็น ฤกษ์แต่งงาน กรกฎาคม 2566
 • วันที่ 2 กรกฎาคม

 • วันที่ 5 กรกฎาคม

 • วันที่ 14 กรกฎาคม

 • วันที่ 18 กรกฎาคม

 • วันที่ 26 กรกฎาคม

 •  วันที่ 30 กรกฎาคม

วันที่ไม่ควรใช้เป็นฤกษ์แต่งงาน สิงหาคม 2566

วันที่ไม่ควรใช้เป็น ฤกษ์แต่งงาน สิงหาคม 2566
 •  วันที่ 7 สิงหาคม

 •  วันที่ 12 สิงหาคม

 • วันที่ 19 สิงหาคม

 •  วันที่ 24 สิงหาคม

 • วันที่ 30 สิงหาคม

 •  วันที่ 31 สิงหาคม

วันที่ไม่ควรใช้เป็นฤกษ์แต่งงาน กันยายน 2566

วันที่ไม่ควรใช้เป็น ฤกษ์แต่งงาน กันยายน 2566
 • วันที่ 5 กันยายน

 • วันที่ 12 กันยายน

 • วันที่ 18 กันยายน

 • วันที่ 22 กันยายน

 • วันที่ 24 กันยายน

 • วันที่ 30 กันยายน

วันที่ไม่ควรใช้เป็นฤกษ์แต่งงาน ตุลาคม 2566

วันที่ไม่ควรใช้เป็น ฤกษ์แต่งงาน ตุลาคม 2566
 • วันที่ 6 ตุลาคม

 • วันที่ 13 ตุลาคม

 • วันที่ 18 ตุลาคม

 • วันที่ 25 ตุลาคม

 • วันที่ 30 ตุลาคม

วันที่ไม่ควรใช้เป็นฤกษ์แต่งงาน พฤศจิกายน 2566

วันที่ไม่ควรใช้เป็น ฤกษ์แต่งงาน พฤศจิกายน 2566
 • วันที่ 6 พฤศจิกายน

 • วันที่ 6 พฤศจิกายน

 • วันที่ 7พฤศจิกายน

 • วันที่ 11 พฤศจิกายน

 • วันที่ 19 พฤศจิกายน

 • วันที่ 23 พฤศจิกายน

วันที่ไม่ควรใช้เป็นฤกษ์แต่งงาน ธันวาคม 2566

วันที่ไม่ควรใช้เป็น ฤกษ์แต่งงาน ธันวาคม 2566
 • วันที่ 1 ธันวาคม

 • วันที่ 5 ธันวาคม

 • วันที่ 14 ธันวาคม

 • วันที่ 17 ธันวาคม

 • วันที่ 21 ธันวาคม

 • วันที่ 26 ธันวาคม

 • วันที่ 29 ธันวาคม

ฤกษ์แต่งงานมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะช่วยส่งเสริมความมงคล นำพาความราบรื่น มาสู่ชีวิตคู่ ฤกษ์แต่งงานที่ดีมีไม่มาก แต่เรากล้ารับประกันว่าสามารถเลือกฤกษ์แต่งงานที่เหมาะสมที่สุดให้คุณได้ ติดต่อบริการฤกษ์มงคล

bottom of page