หัวข้อใหญ่_ส.ค._2_22082022-01-01.jpg
more btn_2x.png

ตายแล้วไปไหน?

     คติความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายเป็นสิ่งลึกลับในทุกวัฒนธรรม  ชาวจีนเชื่อว่าโลกหลังความตายและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความตายถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิต เพราะพื้นฐานของคนจีนคือการแสดงความกตัญญูต่อบุพการีและบรรพบุรุษตามความเชื่อของลัทธิขงจื่อและลัทธิเต๋าที่มีมาช้านาน ต่อมาจึงมีการรับเอาความเชื่อจากพุทธศาสนาเข้ามาผสมผสานจนเกิดเป็นความเชื่ออันมีเอกลักษณ์เฉพาะและน่าสนใจ 

Content ประจำเดือนสิงหาคม

โลกหลังความตายตามความเชื่อ
ของชาวจีน

ป้ายวันสำคัญ8-01.png
วันสำคัญ_ส.ค._19082022-01.jpg
วันสำคัญ_ส.ค._19082022-02.jpg
วันสำคัญ_ส.ค._19082022-03.jpg
วันสำคัญ_ส.ค._19082022-04.jpg
วันสำคัญ_ส.ค._19082022-05.jpg
วันสำคัญ_ส.ค._19082022-06.jpg
วันสำคัญ_ส.ค._19082022-07.jpg
banner ads_rabbit year2023-01.png