ผานกู่ผู้สร้างโลก

Pangu.jpg

          ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์ได้ให้คำอธิบายการเกิดโลกว่าโลกเกิดจากกลุ่มแก๊สและฝุ่นผงในอวกาศที่มีการควบแน่นจนเป็นก้อนเมื่อประมาณ 4600 ปีที่แล้ว นี่เป็นคำอธิบายในยุคปัจจุบันที่วิทยาศาสตร์ได้ก้าวหน้ามากแล้ว แต่คำถามที่ว่าโลกเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นคำถามที่มีมาตั้งแต่อดีต ดังนั้นจึงมีตำนานการเกิดโลกมากมายที่แตกต่างกันในหลายประเทศ เช่นเดียวกับประเทศที่มีวัฒนธรรมหลายพันปีอย่างจีนก็มีตำนานการเกิดโลกเช่นกัน ผู้สร้างโลกในตำนานจีนชื่อ ผานกู่

          ชาวจีนโบราณเชื่อว่าก่อนจะเกิดโลก มีเพียงความมืดมิด และพลังงานทุกอย่างรวมถึงหยินและหยางจะถูกขังไว้ในไข่เล็กๆ ใบหนึ่ง ซึ่งร่วงหล่นและหมุนวนอย่างโกลาหล ในไข่ใบนั้นเองมีสิ่งมีชีวิตชนิดเล็กๆ ชื่อ ผานกู่ กำลังนอนหลับอย่างสงบ ร่างกายของเขาโตขึ้นตามระยะเวลาและเปลือกไข่ก็ขยายออกตามร่างกายของผานกู่ เป็นเช่นนี้อยู่ 18000 ปี ผานกู่จึงตื่นขึ้น การนอนหลับอย่างยาวนานทำให้ร่างกายของผานกู่พัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบ โดยเขามีร่างกายสูงถึง 90000 ลี้เลยทีเดียว

          เมื่อตื่นขึ้นผานกู่ได้ใช้อุกกาบาตผ่าตรงจุดกึ่งกลางของไข่ออกจากกัน แบ่งแยกหยินและหยาง อนุภาคและแก๊สทั้งหมดของจักรวาลแยกออกเป็นสองส่วน แสงสว่างและบริสุทธิ์ของโลกลอยขึ้นและก่อตัวเป็นท้องฟ้า ส่วนความมืดอันหนักหน่วงของจักรวาลจมลงและก่อตัวเป็นโลกที่อุดมสมบูรณ์ หลังจากนั้นผานกู่ก็ใช้ร่างกายตัวเองยืนค้ำฟ้าและดินเพื่อไม่ให้สองส่วนนี้กลับมารวมกันได้อีก ท้องฟ้าและพื้นดินจะห่างออกจากกันวันละ 10 ลี้ เป็นเช่นนี้อยู่ 18000 ปี ในที่สุดผานกู่ก็เหนื่อยล้าและหมดแรง สิ้นลมหายใจไปในที่สุด

          ผานกู่ก่อเกิดจากพลังของจักรวาล ดังนั้นเมื่อเขาจากไป ร่างกายส่วนต่างๆ ของเขาก็ได้หวนกลับคืนสู่จักรวาลอีกครั้ง โดยได้กลายเป็นสิ่งต่างๆ คือ ร่างกายปกคลุมผืนแผ่นดินและกลายเป็นสสารต่างๆ ในดิน หยาดเหงื่อกลายเป็นเม็ดฝนและน้ำค้าง เส้นผมและหนวดเครากลายเป็นต้นไม้และพุ่มไม้ ขนบนแขนกลายเป็นใบไม้ เถาวัลย์ และดอกไม้ ฟันและกระตูกแตกกลายเป็นโลหะมีค่า คือ ทอง เงิน ทองแดง โลหิตกลายเป็นแอ่งน้ำและแม่น้ำ เสียงของเขากลายเป็นเสียงฟ้าร้องและฟ้าผ่า ลมหายใจกลายเป็นสายลมและก้อนเมฆ ในวาระสุดท้ายผานกู่ได้ร่ำไห้ออกมา และน้ำตานั้นก็ได้กลายเป็นมหาสมุทร

          ผานกู่ผู้สร้างโลกได้จากไป ในขณะที่โลกได้กำเนิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ และได้ดำรงอยู่เป็นโลกที่เราอาศัยอยู่นี้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

          ครั้งนี้สำนักโหราศาสตร์น่ำเอี๊ยงได้นำเสนอตำนานการเกิดโลกตามความเชื่อของจีนโบราณ แล้วทราบหรือไม่คะว่ามนุษย์เกิดขึ้นได้อย่างไร ในโอกาสหน้าสำนักโหราศาสตร์น่ำเอี๊ยง จะนำตำนานกำเนิดของมนุษย์ตามหลักความเชื่อของจีนมาให้ได้อ่านกันนะคะ

---

References:

     I. D. Collier . (2000). Chinese Mythology. New Jersey: Enslow Publisher, Inc.

.

     นันทวัน นันทวนิช และคณะ. (2552). โลกของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://il.mahidol.ac.th/e-media/150charles-darwin/Less2_1.html. (วันที่ค้นข้อมูล: 24 สิงหาคม 2564)