top of page

ฤกษ์เปิดธุรกิจใหม่

420.png

แพ็กเกจนี้มาพร้อมกับ

ฤกษ์วันและเวลามงคล เพื่อตั้งตี่จู่เอี๊ยะ

ฤกษ์วันและเวลามงคล เพื่อทำพิธีไหว้เจ้าที่

ฤกษ์วันและเวลามงคล เพื่อทำพิธีเปิดกิจการ

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

ข้อมูลเจ้าของกิจการ

วัน เดือน ปี เเละเวลาเกิด

ช่วงวันที่ต้องการทำกิจกรรม

ช่วงวันที่ที่คุณต้องการเปิดกิจการ สามารถบอกเป็นระยะเวลากว้างๆได้

bottom of page