top of page

ประกาศผลงานผู้ชนะกิจกรรม

"NUM EIANG MASCOT DESIGN CONTEST 2021"

NUM EIANG MASCOT

 

ภายใต้หัวข้อ " ผู้ช่วยคัดสรรวันดีๆ ให้กับคุณ "
ผลงานที่ชนะได้แก่ น้อง Jíji
ผู้ออกแบบ คุณ กชมน สมิตพันธุ์
น่ำเอี๊ยงขอเเสดงความยินดีกับผู้ชนะในกิจกรรมนี้
ทางทีมงานจะมีการติดต่อกลับไปยังผู้ที่ชนะ
ทั้งนี้ทางเราจะจัดส่งใบประกาศณียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม ภายในเดือน ตุลาคม 2564 เเละขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด ออกแบบสัญลักษณ์ 

“NUM EIANG MASCOT DESIGN CONTEST 2021”

Poster-1-เเก้ไข31-1-64.jpg

                   บริษัท วรศิลป์กราฟฟิค จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ปฏิทินไทย-จีน น่ำเอี้ยง อย่างเป็นทางการ ขอเชิญ นักเรียน นิสิตเเละนักศึกษา หรือ ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ตัว Mascot ประจำแบรนด์ โหราศาสตร์ น่ำเอี้ยง ชิงเงินรางวัล รวมทั้งสิ้นมูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเข้าร่วมกิจกรรม


 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดเป็น นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป 

 2. ไม่จำกัดระดับการศึกษา อายุ เพศ

กรอบแนวคิดในการประกวด

 1. การออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ต้องสะท้อนอัตลักษณ์ของบริษัท โหราศาสตร์น่ำเอี้ยง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการหาฤกษ์ยาม วันเวลามงคล และ เป็นผู้ผลิตปฏิทินไทย-จีน-สากล ที่อยู่เคียงข้างคนไทยมายาวนานมากกว่า 70 ปี

 2. ผู้เข้าประกวดสามารถ ออกแบบตัว Mascot เป็นเทพเจ้า คน หรือ สัตว์ในตำนาน (เช่น เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย ตัวละครในสามก๊ก มังกร นกกระเรียน) ที่มีความหมายมงคลต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทย-จีน เข้าด้วยกัน

 3. ตัว Mascot ต้องมี 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้างและ ด้านหลัง และผู้เข้าประกวดสามารถออกแบบตัว Mascot ในอิริยาบถต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน

 4. ออกแบบตัว Mascot ต้องสามารถเข้าถึงได้ และง่ายในการจดจำในฐานะ Mascot ของเเบรนด์

 5. Mascot ควรมาพร้อมกับชื่อที่มีความหมาย ลักษณะตัวอักษร พร้อมมีคำอธิบายสั้นๆ ประกอบตัว Mascot เล่าถึงแรงบันดาลใจ เนื้อหา หรือ เรื่องราวที่สร้างสรรค์

 6. ตัว Mascot บางครั้งอาจจะได้รับการใช้ในพื้นที่ขนาดที่เล็ก ดังนั้นตัว Mascot ไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดมาก เช่น ลวดลายวิจิตร หรือรายละเอียดที่มีความสลับซับซ้อน

 7. รายละเอียด ความเป็นมา หลักการในการดำเนินธุรกิจ สินค้า ต่างๆ ของ น่ำเอี้ยง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก Website นี้ https://www.numeiang.com/

 

ระยะเวลา และประกาศรางวัล

 • ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

 • ประกาศผลงานที่ชนะเลิศ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ผ่านทางเพจFacebook โหราศาสตร์น่ำเอี้ยง


 

กติกาการประกวด

 1. ผู้ประกวดต้องระบุชื่อ - นามสกุล อายุ เบอร์โทร อีเมล์ ลงบนผลงาน

 2. การออกแบบ 1 ชิ้นงาน จะต้องมีมิติให้เห็น 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง หน้าตาการแสดงอารมณ์ตัว Mascot ที่ชัดเจน

 3. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลเพียง 1 ท่านเท่านั้น

 4. การออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ออกแบบ ห้ามลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น เเละห้ามนำภาพหนึ่งภาพใดมาตกแต่งหรือการใช้ผลงานที่มีลิขสิทธ์โดยไม่ได้รับอนุญาติมาส่ง หากทำผิดกติกา ทางทีมงานจะตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดทันทีที่ทราบ

 5. การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากคณะกรรมการ จะคัดเลือกเหลือ 1 ผลงาน และนำผลงานดังกล่าวเป็นต้นแบบเพื่อสร้างเป็นมาสคอตประจำแบรนด์น่ำเอี้ยง โดยจะประกาศผลผู้ชนะภายใน วันที่ 30 สิงหาคม 2564

 6. ลิขสิทธิ์ภาพที่ชนะถือเป็นสิทธิของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว สามารถนำไปใช้ หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้ทั้งหมด โดยทางบริษัทสามารถปรับรูปแบบเพื่อสอดคล้องกับความต้องการได้

ช่องทางการส่งผลงาน

 1. ส่งผลงานทาง Email โดยแนบแนบภาพ Mascot ไฟล์นามสกุล jpeg หรือ pdf (โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ท้าย Email) และแนบใบสมัคร พร้อมระบุหัว Email ว่า “ประกวด Numeiang mascot 2021” ส่งมาที่ vrsco365art@gmail.com  (ทางทีมงานจะตอบกลับ Email เพื่อยืนยันว่าได้รับผลงานที่ส่งมาแล้ว) ระบุที่อยู่ ที่ต้องการให้ส่งใบประกาศนีย์บัตรเข้าร่วมกิจกรรม ในช่องข้อความ

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ความคิดสร้างสรรค์สื่อถึงตัวแบรนด์ของน่ำเอี้ยง ภายใต้แนวคิด “ปฏิทินน่ำเอี้ยง ผู้ช่วยคัดสรรวันดีๆให้กับคุณ”

 2. มีองค์ประกอบที่สวยงาม จดจำง่ายและความเด่นชัดสามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ได้ทุกรูปแบบ ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 3. แนวความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ ง่ายต่อการจดจำ และมีเรื่องราวน่าสนใจ

 4. คำนึงถึงแบบของ Mascot ว่า สามารถนำไปใช้งานได้จริง

 5. คำตัดสินของคณะกรรมการของบริษัท วรศิลป์กราฟฟิค  ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

 • ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรแสดงความขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook Page : โหราศาสตร์น่ำเอี้ยง

 • Tel : 02-4153510 ต่อ คุณแทม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

 • E-mail : vrsco365art@gmail.com    

 • LINE ID : @Numeiang

linenumeiang.jpg
bottom of page