top of page

ยอดมารดาของเม่งจื๊อ

วันเเม่.jpg

       ‘แม่’ นับเป็นหนึ่งในบุคคลผู้มีความสำคัญที่สุดคนหนึ่งในชีวิตลูก เรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ปรากฏเคียงคู่สังคมทุกยุคสมัย ทางสำนักโหราศาสตร์น่ำเอี๊ยงจึงขอนำเสนอ ตำนานมารดาของเม่งจื๊อ ‘เม็งมู’ มารดาผู้ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในสี่มารดาที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือมากที่สุด

        เม่งจื๊อเป็นที่รู้จักในนามยอดนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ของจีน ท่านเป็นผู้พัฒนาหลักปรัชญาขงจื๊อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจนได้รับการยกย่องว่า ยอดปราชญ์คนที่สองรองจากขงจื๊อ หลักปรัชญาของท่านมีอิทธิพลต่อสังคมจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านการปกครอง เศรษฐกิจ โดยหลักปรัชญาของเม่งจื๊อที่โดดเด่นมากที่สุดคือ ด้านการศึกษา

        ความสำเร็จของ เม่งจื๊อ เกิดจากปูชนียบุคคลผู้ยิ่งใหญ่  ‘เม็งมู’ ท่านคือมารดาของเม่งจื๊อ เนื่องจากบิดาของเม่งจื๊อเสียชีวิตตั้งแต่ท่านอายุได้เพียง 3 ปี  ท่านจึงยึดถือมารดาเป็นต้นแบบในด้านคุณธรรมและความใฝ่เรียนรู้ ผู้คนต่างชื่นชม วิธีการอบรม คำสอนที่ลึกซึ้ง ความมุมานะในการดูแลดูบุตรของท่าน

         เม็งมู ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเล็งเห็นว่า สภาพแวดล้อม เป็นปัจจัยที่สำคัญในการเลี้ยงดูบุตร ท่านมีความเชื่อว่าเด็กจะซึมซับค่านิยมและพฤติกรรมจากคนรอบข้าง เพื่อให้เม่งจื๊อได้เติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีสามารถซึมซับพฤติกรรมที่เหมาะสมจากบุคคลต้นแบบ มารดาจึงพาเม่งจื๊อย้ายที่อยู่อาศัยถึงสามครั้ง

          การย้ายบ้านครั้งแรกเกิดขึ้นเนื่องจากบริเวณบ้านเกิดของเม่งจื๊อมีสุสานอยู่โดยรอบ มีการจัดพิธีกรรมฝังศพบ่อยครั้ง เด็กๆ จึงจดจำขั้นตอนในพิธีและนำมาเล่นเป็นการแสดงตามประสาเด็ก เมื่อมารดาเห็นบุตรชาย รู้สึกสะเทือนใจที่เม่งจื๊อจะต้องเติบโตขึ้นมาท่ามกลางสถานที่อันโศกเศร้า

          จึงทำการย้ายมาอยู่ใกล้ตลาด ไม่นานเม่งจื๊อก็เริ่มเลียนแบบการพูดโอ้อวดจากผู้คนแถวนั้น และเลียนเสียงสัตว์จากโรงเชือด  มารดาจึงตัดสินใจย้ายที่อยู่อีกครั้ง

          ท้ายที่สุดมารดาพาเม่งจื๊อย้ายบ้านมาอยู่ใกล้กับบริเวณโรงเรียน ดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่เม่งจื๊อพบปะจึงเป็นปัญญาชน ผู้ประพฤติตนถูกต้อง พูดจามีมารยาท เม็งมูยินดียิ่ง นางหวังว่า เมื่อเม่งจื๊ออาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ จะสามารถหล่อหลอมให้บุตรชายเติบโตเป็นยอดคนผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคต

          เม่งจื๊อได้เรียนหนังสือและเขาก็เพลิดเพลินกับการเขียนอ่านตำรา แต่ไม่นานเม่งจื๊อก็เกิดเบื่อหน่ายกับการเรียน เขาหนีไปเที่ยวเล่น เมื่อกลับมาถึงบ้าน มารดาเห็นเสื้อที่เลอะฝุ่น จึงถามเขาว่าโดดเรียนใช่หรือไม่ และเม่งจื๊อก็ยอมรับ เมื่อทราบดังนั้นมารดาจึงหยิบกรรไกรขึ้นมาแล้วตัดผ้าผืนงามที่ท่านกำลังทออยู่ให้ขาดออก เม่งจื๊อตกใจมาก แล้วมารดาของเขาก็กล่าวสอนว่า…

          “การที่เจ้าละเลยต่อการเรียนเปรียบเสมือนกับการที่แม่ตัดผ้าที่แม่ถักทอผืนนี้
          บัดนี้ ปัญญาชน ศึกษาเล่าเรียนเพื่อสร้างชื่อเสียง
          พวกเขาตั้งคำถามเพื่อเพิ่มพูนความรู้
          พวกเขาสามารถใช้วิชาความรู้ในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างผาสุข
          และปราศจากภยันอันตรายในต่างแดน
          หากเจ้าละเลยต่อการเรียน เจ้าจะลงเอยโดยการประกอบอาชีพที่ไม่สุจริต
          ปัญหาและความขัดแย้งจะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
          แตกต่างอย่างไรกับการที่แม่หาเลี้ยงชีพด้วยการถักทอผ้า?
          ถ้าแม่ละทิ้งการทอผ้าเพียงครึ่งทาง
          คนในครอบครัวจะมีเสื้อผ้าใส่หรือไม่ เราจะมีอาหารทานกันอีกกี่มื้อ?
          ถ้าสตรีเลือกที่จะละทิ้งหนทางการทำมาหากิน บุรษละทิ้งคุณธรรม เป็นขโมยขโจร
          พวกเขาก็จะกลายเป็นผู้ต่ำต้อยในท้ายที่สุด”

         เม่งจื๊อรู้ดีว่าการทอผ้าสักผืนนั้นยากเย็นเพียงใด เขาจึงรู้สึกผิดและละอายใจ จากนั้นมาเม่งจื๊อจึงถือบทเรียนสำคัญนี้มาปรับปรุงตัว หันกลับมาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนกลายเป็นนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่จนกระทั่งปัจจุบัน

         แม่บนโลกที่กว้างใหญ่ใบนี้ล้วนแตกต่างกัน แต่สิ่งที่ผู้เป็นแม่มีเหมือนกันคือรักและปรารถนาดีต่อลูก เสียสละทั้งเวลาและกายใจ ชุบเลี้ยงลูกมาจนเติบใหญ่เป็นที่เคารพพึ่งพาในสังคม สำนักโหราศาสตร์น่ำเอี๊ยง ขอสดุดีแม่ทุกท่าน ณ โอกาสนี้

---

References:

   Epoch Times Staff (n.d.). Stories From Ancient China : Yue Fei Raising A Hero: The Great Mothers Behind Great Figures. [online]. Available from: https://epochtimes.today/stories-from-ancient-china-raising-a-hero-the-great-mothers-behind-great-figures/. (accessed: 9 August 2021)

.

   Mencius and his Mother: A Lesson Drawn from Weaving" [Literary Excerpt and Illustration]," in Children and Youth in History, Item #189, https://chnm.gmu.edu/cyh/items/show/189 (accessed: 11 August 2021). Annotated by Anne Kinney

.

   Su Lin. (2019). Four Great Mothers in Chinese History. [online]. Available from: https://www.theepochtimes.com/four-great-mothers-in-chinese-history_2913009.html. (accessed: 9 August 2021)

bottom of page