G-2LCCE8MBZD
 
2021.3.18_210511_1.jpg
c0b4a5a1799f7593e20db2ae5a5ddb8d4_70555528_210722_0007.jpg

ตัวอย่าง

หน้าปก + เนื้อใน

รายเดือน-ดูดวง

รายละเอียด

  • 21.5" X 15.5"

  • กระดาษปอนด์ 55 แกรม

  • จำนวน 13 แผ่น

  • พร้อมเข้าเล่มหัวเหล็กทอง