G-2LCCE8MBZD
 

เรียนแจ้งท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ

   ผมได้ศึกษาค้นคว้าดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และการพยากรณ์ดูดวงชะตา เป็นเวลาร่วม 30 ปีแล้ว  รู้ซึ้งถึงการโคจรบนท้องฟ้า โดยดูจากการเคลื่อนลอยสูงขึ้นเป็นเกณฑ์ แล้วกำหนดองศาแห่งชะตาชีวิต ทั้งพระจันทร์และดาวเคราะห์ 10 ดวง ซึ่งมีองศาในการโคจร ทำนายวาสนาที่พึงมี แนะนำให้ก้าวสู่วิถีมงคลและเลี่ยงภัยร้าย ปีที่แล้วก็ได้พิมพ์ปฏิทินน่ำเอี๊ยงฉบับดั้งเดิมมาตรฐานกระชับ ทั้งแนบแผนผังต่างๆ         

     

     เพื่อสะดวกต่อท่านในการหาฤกษ์ยามประกอบกิจ ตัวอย่างเช่น การลงมือก่อสร้าง  ขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้านใหม่ งานมงคลสมรสสองฝ่ายและการตั้ง ปูเตียง  การฝังผู้วายชนม์  เมื่อรู้และปฏิบัติตามนั้นแล้วตนเองก็จะ สุขสันต์วาสนาดี ปีนี้ (ฉบับจีน – ไทย) ผมก็ได้ศึกษาจากหลากหลายตำรา  ยึดตามหลักทฤษฎี เรียงพิมพ์ระดับมาตรฐานกระชับเป็นปฏิทินน่ำเอี๊ยง ปีอิกเบ้า (ปีเถาะ พ.ศ.2518) เพิ่มปฏิทินไทยมอบให้กับมวลชนชาวจีนทั้งหลาย เพื่อความเหมาะสมตามสภาพความเป็นอยู่ของประเทศที่ตนอยู่  ทุกกิจธุรกิจต้องหาฤกษ์ยามมงคล ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แห่งเมืองฟ้า ย่อมได้รับแสงสว่างจากฟ้า คุณธรรมจากแผ่นดินรองรับ สรรพโชคมาบรรจบ  ลงทุนดำเนินกิจการ รับกำไร ได้ชื่อเสียง  สุขภาพดีขึ้น ประสบสุขเมื่อสูงวัย  ชีวิตสมรสราบรื่น ครอบครัวสุขสันต์  ขอเรียนเชิญทุกท่านทุกภาคส่วนที่ให้ความสนใจ

     เมื่อกล่าวถึงดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และดวงดาว หากมิได้ค้นคว้าศึกษา ก็ไม่สามารถจัดพิมพ์หนังสือนี้ได้  กระผมรู้ว่าสังคมมีความหลากหลาย มนุษย์มีทั้งรุ่งเรืองและผิดหวัง สำเร็จและล้มเหลว ก็เพราะชะตาและดวงต่างกันนั่นเอง ทั้งนี้ล้วนเกิดจากการไม่ได้จับฉวยโอกาส สะเดาะเคราะห์แปรเปลี่ยน ซึ่งผมก็ได้ศึกษาโดยค้นคว้าข้อมูลตลอดวันจนถึงกลางคืน  พยากรณ์ตามหลักทฤษฎี เมื่อหนังสือปฏิทินนี้พิมพ์ออกเผยแพร่แล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยให้ชาวจีนทุกท่านเข้าใจความพลิกผันหวงแหนอนาคต  ก็เท่ากับได้สมหวังแล้วด้วยความปรารถนาจากใจเล็กน้อย จึงกราบเรียนมา ณ ที่นี้