top of page

ปฏิทินรายวัน

0000000000.png
12-1-5.png

ตัวอย่างขนาดเล็ก

ปฏิทินขนาดเล็ก

รายละเอียดขนาดเล็ก

 • หน้าปก: พิมพ์ 4 สี

 • เนื้อหา: พิมพ์ 2 สี แดง - ดำ

 • ประเภทกระดาษ: กระดาษปอนด์ 50 แกรม

 • จำนวน: 367 แผ่นรวมปก

 • รูปเล่ม: เข้าเล่มหัวพลาสติก สีแดงปั๊มทองเค

 • ขนาด: 7.5 X 5 นิ้ว

 • ความหนา: 1.4 นิ้ว

 • น้ำหนัก: 0.6 กิโลกรัม

ปฏิทินขนาดกลาง

รายละเอียดขนาดกลาง

 • หน้าปก: พิมพ์ 4 สี

 • เนื้อหา: พิมพ์ 2 สี แดง - ดำ

 • ประเภทกระดาษ: กระดาษปอนด์ 50 แกรม

 • จำนวน: 367 แผ่นรวมปก

 • รูปเล่ม: เข้าเล่มหัวพลาสติก สีแดงปั๊มทองเค

 • ขนาด: 10.5 X 7.5 นิ้ว

 • ความหนา: 1.4 นิ้ว

 • น้ำหนัก: 1 กิโลกรัม

0000000000.png
12-1-6.png
เล่มใหญ่_edited.png
2565Y1.png

ตัวอย่างขนาดใหญ่

ปฏิทินขนาดใหญ่

รายละเอียดขนาดใหญ่

 • หน้าปก: พิมพ์ 4 สี

 • เนื้อหา: พิมพ์ 2 สี แดง - ดำ 

 • เนื้อหา: ตัวเลขมีลวดลายจีน

 • ประเภทกระดาษ: กระดาษปอนด์ 50 แกรม

 • จำนวน: 367 แผ่นรวมปก

 • รูปเล่ม: เข้าเล่มหัวพลาสติก สีแดงปั๊มทองเค

 • ขนาด: 15.3 X 10.5 นิ้ว

 • ความหนา: 1.4 นิ้ว

 • น้ำหนัก: 2 กิโลกรัม

ตัวอย่างขนาดกลาง

bottom of page