ปฏิทินเล่มเล็ก

7.5 

ขนาด:

7.5 นิ้ว X5 นิ้ว

หน้าปก:

กระดาษเคลือบเงา (120 แกรม)

ปกหลัง:

กระดาษจั่วปัง 350 แกรม 

​กระดาษด้านใน:

กระดาษปอนด์ 50 แกรม

  • พิมพ์2 สี

  • จำนวน 365 แผ่น

© 2019 Num Eiang Astrology  All rights reserved.