ดูดวงทำนายชีวิต (ด้วยคำพูด)

สิ่งที่ต้องเตรียม

วัน/เดือน/ปี/เวลาเกิด ของผู้ที่จะดู

ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับ

ดูดวงตั้งแต่วัยกลางคนไปจนถึงวัยชรา

© 2019 Num Eiang Astrology  All rights reserved.