รับพิมพ์ โฆษณาบริษัท

พื้นที่โฆษณาบันทึก

รายเดือน

ขนาด:

15 นิ้ว X 21 นิ้ว 

พื้นที่พิมพ์โฆษณา:

บน:  36.5 X 16 ซ.ม.

ล่าง:15.5 X 6.5 ซ.ม.

ขั้นต่ำ 1000 ชุด

จำนวนสี 2 ถึง 4 สี

© 2019 Num Eiang Astrology  All rights reserved.