ที่มาของชื่อแบรนด์ น่ำเอี้ยง 

 

ที่มาของชื่อ น่ำเอี้ยง นั้น มาจากหลักโหราศาสตร์

 

โดยคำว่า น่ำ แปลว่า ทิศใต้ และ เอี้ยง แปลว่า พระอาทิตย์ขึ้น

 

จึงหมายความว่า แสงสว่างจากพระอาทิตย์ทางทิศใต้

 

ก่อตั้งสำนักตั้งแต่ พ.ศ.ใด

ชื่อน่ำเอี้ยงนั้นถูกใช้มาตั้งแต่ปีที่ซินแซเฮียงอาศัยอยู่ในเมืองไทย พ.ศ. 2482  นับเป็นเวลากว่า 70 ปี

© 2019 Num Eiang Astrology  All rights reserved.