01

ดูฤกษ์ฝัง และตั้งแผ่นศิลา
สิ่งที่ต้องเตรียม

วัน/เดือน/ปี/เวลาเกิด

  • กรณีที่สามีเสียชีวิต แต่ภรรยายังมีชีวิตอยู่ก็ใช้ของ ภรรยา

  • กรณีที่ภรรยาเสียชีวิต แต่สามียังมีชีวิตอยู่ก็ใช้ของ สามี

  • ในกรณีที่เสียชีวิตทั้งคู่ ต้องใช้ของลูกชายคนโต

02

ดูฤกษ์มงคล พิธีแซกี
สิ่งที่ต้องเตรียม

วัน/เดือน/ปี/เวลาเกิด ของคนที่จะทำแซกี

© 2019 Num Eiang Astrology  All rights reserved.