บริการพิเศษ

หากไม่สะดวกมารับบริการ 

  1. โทรติดต่อ 02-214-3648 หรือ 02-214-3512

  2. ส่งข้อมูล วัน/เดือน/ปี/เวลาเกิด ของพ่อแม่เด็ก เพศเด็ก และวันกำหนดคลอดจากคุณหมอที่นัดไว้ผ่านเครื่องแฟกซ์เบอร์ 02-216-4012

  3. รบกวนส่งสลิปยืนยันการโอนเงิน

  4. ทางเราจะส่งข้อมูลกลับไปทางแฟกซ์

健豪

01

ดูฤกษ์มงคลวันเด็กเกิด

สิ่งที่ต้องเตรียม

วัน/เดือน/ปี/เวลาเกิด ของพ่อแม่เด็ก เพศเด็ก และวันกำหนดคลอดจากคุณหมอที่นัดไว้

ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับ

ได้ฤกษ์จากวันที่คุณหมอกำหนดคลอด

02

ดูดวงเด็กเกิดและตั้งชื่อ

สิ่งที่ต้องเตรียม

วัน/เดือน/ปี/เวลาเกิด ของเด็ก

ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับ

แนะนำว่าเด็กควรทำอะไร 

ห้ามไปไหน

ห้ามทำอะไรบ้าง

© 2019 Num Eiang Astrology  All rights reserved.