ชีวิตคู่

ฤกษ์แต่งงาน
สิ่งที่ต้องเตรียม

วัน/เดือน/ปี/เวลาเกิด ของคู่บ่าวสาว และ

ปีเกิดของพ่อแม่ทั้งสองฝ่าย

ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับ

ฤกษ์หมั้น ขันหมาก  เข้าบ้านเจ้าบ่าว

© 2019 Num Eiang Astrology  All rights reserved.