ข้อมูลที่ได้รับเบื้องต้น

ฤกษ์ออกรถ

พิธีการในการออกรถ 

ดูฤกษ์ออกรถ

一路平安

เอกสารที่ต้องเตรียม

วัน/เดือน/ปี/เวลาเกิด ของเจ้าของรถ

บริการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

หากไม่สะดวกมารับบริการ

  1. รบกวนโทรติดต่อ 02-214-3648 หรือ 02-214-3512

  2. ส่งข้อมูล วัน/เดือน/ปี/เวลาเกิด ของเจ้าของรถโดยส่งแฟกซ์ที่เบอร์ 02-216-4012

  3. รบกวนส่งสลิปยืนยันการโอนเงินมาที่เบอร์แฟกซ์

  4. ทางเราจะส่งข้อมูลกลับไปทางแฟกซ์   

© 2019 Num Eiang Astrology  All rights reserved.