ปฏิทินสำเร็จรูป

final_numeiang_210317.jpg

— ปฏิทินสำเร็จรูปแบบต่างๆ

จัดจำหน่าย

ปฏิทินรายวัน

ปฏิทินรายวัน 3 ขนาด

ใหญ่:15.3”x10.5"

กลาง: 7.5" X 10"

เล็ก: 5" X 7.5"

รายละเอียด

 • กระดาษปอนด์ 50 แกรม

 • ปกหน้าพิมพ์ 4 สี

 • จำนวน 367 แผ่น

 • พร้อมเข้าเล่มสันพลาสติกสีแดง

      ปั๊มทองเค​

New

ปฏิทินตั้งโต๊ะขนาดเล็ก

1/4
2021.3.18_210511_1.jpg
c0b4a5a1799f7593e20db2ae5a5ddb8d4_70555528_210722_0007.jpg

ตัวอย่าง

หน้าปก + เนื้อใน

รายเดือน-ดูดวง

รายละเอียด

 • 21.5" X 15.5"

 • กระดาษปอนด์ 55 แกรม

 • จำนวน 13 แผ่น

 • พร้อมเข้าเล่มหัวเหล็กทอง

ตำราหมอดูน่ำเอี้ยง

ตำราหมอดู มี 3 ชนิด

ตำราน่ำเอี้ยง: ภาษาไทย-จีน ข้อมูลฉบับเต็ม

ตำราหนา: ภาษาจีน ข้อมูลฉบับเต็ม 

ตำราบาง: ภาษาจีน ข้อมูลฉบับย่อ

รายละเอียด

 • กระดาษปรู๊ฟ

 • ปกหน้าพิมพ์ 4 สี

 • พร้อมเข้าเล่มสันด้วยเชือก

ตำราหมอดู